Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Daglig verksamhet under Covid-19

När det inte går att träffas på de ordinarie mötesplatserna behöver vi tänka nytt. Det gäller i högsta grad daglig verksamhet som helt ställt om sina aktiviteter.

I daglig verksamhet träffas många personer på samma ställe. I syfte att skydda målgruppen och förhindra smittspridning har kommunens dagliga verksamhet för personer inom LSS stängt.

Personalen som vanligtvis arbetar på daglig verksamhet hjälper till att bemanna i våra särskilda boenden inom LSS. Personalen bedriver i den utsträckning det är möjligt aktiviteter utifrån individuella behov för alla som har beslut om daglig verksamhet.

– Personalgrupperna på daglig verksamhet och boenden har varit fantastiskt flexibla i sitt förhållningssätt och alla ställer upp och gör sitt bästa för att lösa den situation vi befinner oss i, berättar Terese Christiansen, enhetschef för daglig verksamhet och Lotta Hjelm, enhetschef för boenden.

– Det är en stor omställning att gå till en annan arbetsplats och att splittras från sin ordinarie arbetsgrupp men det har gått väldigt bra säger Terese.

Habilitering assistent Ann Karlsson, är en av de som annars arbetar på daglig verksamhet Konst och design Tryckerigatan och Titta-in butiken.

Hur upplever du att förändringar fungerar med stängningarna av verksamheterna?

– Tidigare kunde vi rotera på ett annat sätt, det går ju inte nu, säger Ann. Grupperna behöver hållas små och de olika aktiviteterna behöver hållas åtskilda. Tidigare har deltagarna alternerat på de olika verksamheterna till exempel Titta-in butiken och Bergsgården. Titta-in butiken är stängd för kunder och försäljning sker endast utanför på begränsade tider.

Deltagarnas situation är ny och annorlunda. De får inte gå till sina gamla arbetsplatser, träffa alla sina vanliga arbetskamrater och annan personal. För deltagarna har förändringarna inneburit många nya rutiner, som att sprita händer och arbetsytor och att hela tiden tänka på avståndet.

– Det kan bli intensivt när de bara får träffa ett litet antal personal och kamrater hela tiden, berättar Ann. Den största skillnaden är att vi är ute mycket mer nu. Situationen har inneburit många förändringar som är positiva. Det blir mycket friskvård inte minst många cykelturer, vi är mycket mer ute och rör på oss nu. Häromdagen var vi ute på en utflykt till Högbergsleden.

– I början var det konstigt, men nu är det bra och annorlunda, säger Ida Johansson som är en av av deltagarna.

Det blir omväxling. Ida gillar särskilt alla cykelturer. Idag kommer Ida delta på ytterligare en utflykt som anordnas till Högbergsleden.

– Det ser jag framemot, säger Ida, men inte att gå upp för backen till utsiktspunkterna över Fryken och Visten, men det klarar jag!
– Det är roligt med utmaningar fyller Ann i, och Ida nickar instämmande.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2020-06-10