Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Forshaga kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Forshaga kommun siktar mot MR-kommun 2022. Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar vi oss att verka för en stark, dynamisk och relevant demokrati i Värmland.

Den svenska demokratin fyller hundra år och Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en deklaration för att stärka demokratin. Fredag 23 oktober klockan 14.00 kommer Forshaga kommuns kommunalråd Per Lawén att underteckna Deklaration för en stark demokrati. Detta sker i ett samlat digitalt möte mellan Kommittén Demokrati 100 år, Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och länets 16 kommuner.

Siktar mot MR-kommun 2022

Under 2019-2020 har Forshaga kommun påbörjat införande av mänskliga rättigheter, MR, i styrning och ledning. Det innebär att vi har arbetat fram en ny vision och nya övergripande mål. Vi tar också ett samlat grepp och ökar delaktigheten kring vårt kvalitetsarbete, där principerna bakom mänskliga rättigheter är centrala. Icke-diskriminering och jämlikhet, delaktighet och inkludering samt transparens och ansvar ska förtydligas i allt från värdegrund till övergripande styrdokument.

Med fokus på mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor bygger vi stolthet kring organisationens viktigaste uppdrag och tillsammans med olika aktörer tar vi ansvar för att utveckla det lokala samhällskontraktet.

– Genom att underteckna deklarationen för en starkare demokrati tydliggörs Forshaga kommuns ambition att värna de mänskliga rättigheterna, menar kommunstyrelsens ordförande Per Lawén.

Under 2020-2021 genomförs utbildningar med koppling till mänskliga rättigheter för både ledare och medarbetare. Kunskap om rättigheterna som både mål (med koppling till Agenda 2030) och medel (förhållningssätt) är ett avgörande första steg.

– Det finns ännu inga exakta kriterier för att utnämna sig som MR-kommun, berättar utvecklingsledare Victoria Göthberg. Det finns ett antal åtaganden som vägleder vårt arbete, exempelvis att stärka kunskapen kring mänskliga rättigheter och att ha ett systematiskt kvalitetsarbete där resultaten kommuniceras.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2020-10-23

Sidan uppdaterad:

2020-10-20