Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Information med anledning av coronavirus, covid-19

Forshaga kommun följer utvecklingen kring coronaviruset, och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. Undvik att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. Det gäller även om du eller ett barn bara har lindriga symtom.

Om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är förkyld.

Just nu rekommenderas du som är över 70 år att försöka undvika platser med många människor, för att vara extra försiktig. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller apotek. Har du någon i din närhet som kan hjälpa dig med ärenden, så fråga dem.
Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp att handla?

Röda korset Forshaga erbjuder sig att leverera matkassar till dig som bor i kommunen och har svårt att ta dig hemifrån eller ska undvika platser med många människor. Månndagar, onsdagar och fredagar. Ring 076-61 45 478.

I Forshaga kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever. Friska barn behöver inte stanna hemma även om någon i familjen är förkyld.

Behovet av vikarier har ökat i våra verksamheter. Därför önskar vi att barn med 15-timmarsplacering får vara hemma.

Du är välkommen att kontakta skolsköterska, rektor eller skoladministratör om du har frågor som rör skolan och ditt barn.

Skolportalen - mer information till vårdnadshavare

Förberedelser för eventuell stängning av grundskolor

Någon rekommendation för stängning av grundskolor finns inte men vi förbereder för att ett sådant beslut kan komma. Om detta blir aktuellt kommer vi att bedriva förskola och fritids för barn till de vårdnadshavare som jobbar inom samhällsviktiga funktioner.

Från och med 18 mars kommer vi bedriva undervisning på distans för Forshaga yrkeshögskola, vuxenutbildningen samt SFI, Svenska för invandrare. Forshaga kommun har ingen kommunal gymnasieskola. Rekommendation kom från regeringen 17 mars. Undervisningen kommer att vara igång som vanligt med skillnaden att den är fjärrförlagd. Vi är bra rustade för fjärrundervisning och tekniken används redan.

Vi arbetar för att skydda de äldre och personer i olika riskgrupper som finns inom vår verksamhet. Personal som har symptom, även lindriga, jobbar inte förrän de känner sig helt pigga igen, tidigast när man varit symptomfri i 48 timmar.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Vi är mycket restriktiva med besök på våra boenden. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. Undantag gäller för anhöriga som inte uppvisar symtom och som har närstående i palliativ vård. Är man osäker så är man välkommen att ta kontakt med respektive boende.

Inga besök är tillåtna på korttidsplatser i nuläget.

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smitta sprids:

Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till utlandet.

Folkhälsomyndigheten, information till resenärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 deltagare. Det kan exempelvis handla om demonstrationer, teaterföreställningar eller konserter. Evenemanget ska som regel vara anordnat för allmänheten, eller allmänheten ska ha tillträde dit.

Sammankomster som inte berörs

Skolor, arbetsplatser och träningsaktiviteter berörs inte. Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Läs mer om vad som är en allmän sammankomst och offentlig tillställning på Polisens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över.

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar. 

Du kan också kontakta jourhavande präst via Svenska kyrkans chatt eller genom att skicka ett digitalt brev.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2020-03-30