Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-04-07
Vattnet åter Norra Mon, Deje
Arbete med ventilbyte på Norra Mon färdigställt. Vattnet kan vara missfärgat och innehålla luft. Det är inte farligt och försvinner om du spolar kallvatten en stund.
Läs mer om Vattnet åter Norra Mon, Deje

Krishanteringsrådet -överenskommelse om samverkan i Värmland signerad

Den 19 februari signerades en ramöverneskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland.

De som signerade var landshövding Georg Andrén och representanter (kommundirektörer eller kommunalråd) för länets kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst och chefen för polisområde Värmland.

Ceremonin och signerandet ägde rum i landshövdingens residens.

Avsikten med överenskommelsen är att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna och att ge nytt liv åt det regionala krishanteringsrådet - Krishanteringsråd Värmland.

Från Forshaga kommun medverkade kommunchef Torbjörn Falk och kommunalråd Per Lawén.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2020-02-20

Foto: Signering av överenskommelse Krishanteringsråd Värmland

Sidan uppdaterad:

2020-02-20