Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Motortrafik förbjudet på Lärcenter

Efter beslut av miljö- och byggnämnden stänger vi parkeringarna vid Lärcenter för infart med motordrivna fordon alla dagar mellan klockan 23-05.

Miljö- och byggnämnden beslutade vid sitt möte den 14 december §133 att anta lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med motordrivet fordon på parkeringsytor i anslutning till Lärcenter i Forshaga.

Vid Lärcenter finns två större parkeringsytor för personbilar. Under en längre tid har det varit bilkörning med hög musik sena kvällar och nätter. Parkeringarna används även som sladdytor när det är snö och is.

För att begränsa tillgången ska ett infartsförbud för motordrivna fordon gälla alla dagar mellan klockan 23-05.

Till följd av de störningar som varit på parkeringarna kommer vi utöver infartsförbudet inom kort även att införa andra trafikrelaterade åtgärder.

Miljö- och byggnämndens protokoll 2020-12-14

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2020-12-18