Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-02-22
Vi letar vattenläcka i Forshaga
Just nu är vattenförbrukningen på nätterna högre än normalt och vi misstänker därför en vattenläcka. Hör av dig om du ser något misstänkt!
Läs mer om Vi letar vattenläcka i Forshaga

Musikintresserade unga hyllas med stipendium

Vi gratulerar Erik Jansson, Geza Posta och Milo Strand som tilldelats stipendium ur Solbergsstiftelsen.

Till minne av verkmästaren och amatörmusikern Nils Solbergs finns en musikfond. Ur fonden delar Kulturskolan ut stipendier till musikintresserade ungdomar. Grattis till årets stipendiater!

Erik Jansson

Erik har varit elev i kulturskolan sedan 2013, först spelade han klarinett och gick sedan över till gitarr med inriktning på fingerstyle.
Erik studerar första året på Tekniska linjen på gymnasiet och har gitarrspelet som sitt stora fritidsintresse. Han uppvisar en sällsynt
kombination av begåvning för gitarrspel och ett ihärdigt övande. Vi vill med det här stipendiet uppmuntra honom till fortsatta
studier inom gitarrens olika stilar och genrer.

Geza Posta

Geza har spelat saxofon i sex år och har på senare år visat intresse för att utveckla sitt spel mot jazz och blues och har tagit kliv inom sitt musicerande. Geza går första året på gymnasiet och har förutom musiken även idrotten som sitt stora intresse. Vi vill med det här stipendiet uppmuntra Geza till att fortsatt förkovra sig i musiken och utveckla sitt spel.

Milo Strand

Milo har sedan lågstadiet varit fiolelev på kulturskolan. Förutom att delta i de individuella fiollektionerna har Milo varit en stor tillgång i olika ensembler och medverkat vid många av Kulturskolans konserter. På fritiden har Milo ett brett kulturintresse som innefattar såväl musik, som bild och konst. Sedan hösten 2020 studerar Milo på estetiska programmet med inriktning bild och formgivning vid Sundstagymnasiet. Vi hoppas att detta stipendium ska uppmuntra till ett fortsatt engagemang inom kulturen i stort, och musiken i synnerhet.

På bilden syns Geza Posta och Erik Jansson då de mottog stipendiet. Milo Strand kunde tyvärr inte närvara.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2021-01-04