Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Konsekvenser av skärpta allmänna råd i Forshaga kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 inför vi en rad åtgärder under den tid som de lokala allmänna råden gäller, 12 november – 10 december, med möjlig förlängning. Listan kan komma att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Förskola, grundskola och fritidshem

 • Anpassningar vid hämtning och lämning på förskola och fritidshem för att minimera kontakt. Information lämnas direkt från förskola/fritids till berörda
 • Modersmålsstödet pausas för förskolan (gäller från 23 november till terminsslut)
 • Inga utomstående i förskolans/skolans lokaler. Det innebär exempelvis att utvecklingssamtal kan ske digitalt
 • Samtliga lektioner där elever i vanliga fall förflyttar sig från sin ordinarie skola till annan skola för undervisning genomförs digitalt eller på annat sätt. Det gäller till exempel språkval och hem- och konsumentkunskap. gäller från 23 november till terminsslut)
  Observera att Olsätersskolan är undantaget.
 • Öppna förskolan stängd

Forshaga lärcenter

 • Inga utomstående i lärcenters lokaler. Lokalbokning kvälls- och helgtid är inte längre möjlig.
 • Fysiska möten med integrationssamordnare, praktiksamordnare (AME), Studie och yrkesvägledare (SYV) och uthyrningsansvarig ska undvikas. Kontakten sker digitalt eller via telefon
 • Kafeterian håller stängt

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

 • Undervisning sker i första hand digitalt
 • Anpassning av gruppernas storlek vid nödvändig undervisning på plats

Vård och omsorg

 • Anpassningar för att möjliggöra boendes tillgång till gemensamhetsutrymmen
 • Besökare använder anvisad skyddsutrustning
 • Daglig verksamhets ordinarie verksamhet stängd. En anpassad och begränsad daglig verksamhet erbjuds

Individ- och familjeomsorg

 • Anpassning av verksamhet. Besök/samtal sker främst digitalt

Kulturskolan

 • Hämtning och lämning av elever sker utanför huvudentré
 • Alla fysiska konserter och produktioner ställs in

Fritidsgård

 • Anpassad verksamhet bedrivs och delar av den förläggs utomhus. Lokalen Hubben i Deje Kulturhus är stängd tillsvidare

Bibliotek

 • Öppet med anpassningar
 • Biblioteken är inte längre mötesplats, sittplatser tas bort
 • Alla fysiska arrangemang och gruppverksamheter är inställda
 • Besökare uppmanas att begränsa sina besök och vid nödvändiga besök uträtta sina tjänster i biblioteket på max 15 min
 • Bibliotekens öppettider är ändrade under perioden 13 november – 10 december

Deje simhall

 • Deje simhall stängt för allmänheten 14 november – 10 december, periodkort förlängs med lika lång period som de särskilda råden gäller
 • Simundervisning grundskoleelever bedrivs som vanligt
 • För personer som har fysisk aktivitet på recept (FaR) eller är i behov av rehabiliteringsbad, kontakta simhallen för mer information.

Ishall, idrottshallar och anläggningar

 • De är stängda för allmänheten. Öppet för kommunal verksamhet, träning för barn födda 2005 och yngre samt elitidrott
 • När lokal hyrs ut till extern aktör/arrangör ansvarar aktören/arrangören själv för att följa lokala allmänna råd
 • Allmänhetens åkning Ängevi ishall ställs in
 • Motionslokal i Deje simhall stängt från 14 november-10 december, periodkort förlängs med lika lång period som de särskilda råden gäller

Fritidsgård

 • Anpassad verksamhet bedrivs och delar av den förläggs utomhus. Lokalen Hubben i Deje Kulturhus är stängd tillsvidare.

Näringsliv

 • Företagsbesök kommer att ske digitalt

Återbruket

 • Återbruket i Deje stängt

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-11-19 av

Sidan uppdaterad:

2020-11-19