Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud från 7 juni
Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.
Läs mer om Bevattningsförbud från 7 juni

Äldreomsorgslyftet ger fler utbildningsplatser

Genom utbildningssatsning Äldreomsomsorgslyftet kan vi erbjuda ytterligare studieplatser vid yrkeshögskoleutbildning (YH) Demensspecialiserad undersköterska. Vi tar emot sena ansökningar.

Syfte med statsbidraget: satsningen Äldreomsorgslyftet

Syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Utbildning demensspecialiserad undersköterska

Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens. Den ger dig goda möjligheter utvecklas i din roll som undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i vården och omsorgen av personer med demens. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Mer information om utbildningen och hur du ansöker hittar du här.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Foto: två händer håller i varandra

Sidan uppdaterad:

2021-06-08