Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Åtgärder efter IVO:s tillsyn på det särskilda boendet Lintjärn

I fjol gjorde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) en tillsyn av medicinsk vård och behandling till brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på Lintjärn i Forshaga kommun. Nu har kommunen åtgärdat de brister tillsynen fann.

I maj 2020 gjordes en fördjupad tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende.

98 särskilda boenden i landet granskades, ett var Lintjärn i Forshaga.

Resultat och åtgärder av tillsynen på Lintjärn

Brister i verksamhetens arbetssätt

Sjuksköterska har inlett medicinsk vård i livets slutskede efter det gått fyra dagar från läkarens bedömning.

Verksamhetens åtgärd

Vid ett okänt sjukdomsförlopp som covid-19 ska sjuksköterska alltid ta en ny kontakt med läkare, uppdatering i rutinen

Bristande förutsättningar

IVO påtalar förutsättningar för medicinskt ansvarig sjuksköterska

Verksamhetens åtgärder

Utökat MAS- uppdrag om 50% från 28 februari till 1 maj 2021

Bristande dokumentation

Tillsynen har visat att det i granskade journaler saknas uppgifter som behövs för att säkerställa en god vård.

Verksamhetens åtgärder

Utbildningsinsatser som riktar sig till samtliga sjuksköterskor inom verksamhetsområdet är planerade under året, med start under våren 2021. Interna utbildningar kommer att hållas.

Övrigt

På särskilt boende har patienter vårdats tillsammans med covid-19- patient.

Verksamhetens åtgärd

Kohortvården säkerställdes genom att verksamheten utsåg specifik angiven omvårdnadspersonal som enbart arbetade med den covid-19-sjuka och patienten kvarstannade i sin lägenhet fram tills tillfrisknandet

Norrgården ställdes omgående om i februari 2021 till kohortavdelning i och med en klustersmitta vid ett av de särskilt boendena.

Mer information


Åtgärder efter tillsynsbeslut Pdf, 293.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut Lintjärn på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2021-03-17