Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Demokrativeckan 2021: ForshagaAkademin

Som första gymnasieskola i Sverige har ForshagaAkademin undertecknat deklaration för en stark demokrati. Detta ställningstagande innebär att en rad projekt, åtaganden och aktiviteter i demokratins tecken kommer att genomföras inom ramarna för skolans verksamhet.

ForshagaAkademin har tillsatt en demokratikommitté som kommer att leda arbetet och bland annat skapa en temadag i demokratins tecken, den 12 oktober. Utöver det kommer även en temadag kring funktionsvariationer arrangeras.

– Vi vill understryka att vi tydligt tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism, säger Per Johansson, skolchef på ForshagaAkademin.

Elevinflytande

Skolan kommer att jobba för att utveckla sitt arbete med demokrati gentemot elever och personal. Inte minst för att se över hur elevinflytandet fungerar.

– Där vill vi stärka elevsamverkan genom ett aktivt elevråd på skolan. Ett annat konkret exempel är att vi ska ha med elever i processen när vi anställer personal till skolan. Vi ska även utveckla ett aktivitetsråd som kan påverka i frågor gällande fritid och boendemiljö, säger Per Johansson.

Livskunskap på schemat

ForshagaAkademins alla årskurser har livskunskap på schemat där det finns en årsplan med återkommande teman. Bland annat: nätetik, livsstil, könsroller, normer, konflikthantering och elevsamverkan.

En viktig milstolpe i ForshagaAkademins arbete med inkludering och demokrati är att utbildningen IM, individanpassad yrkesutbildning startar hösten 2021.

– En utbildning som ska ge större möjligheter för personer med funktionsvariationer att förverkliga sina drömmar. För att ge samtliga elever bästa möjliga förutsättningar kommer studiegången individanpassas utifrån intresse och behov av stöd samt med ett nära samarbete med branschen för att skapa större möjligheter till en meningsfull vardag även efter gymnasieåren, berättar Per Johansson.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Foto personal ForshagaAkademin. Från vänster: Ida Kraft, Verksamhetsledare Klarafors Event, Jan Bergström, Lärare, Johan Sköld, Lärare, Per Johansson, Skolchef, Stina Selander, Lärare, Anna-Karin Holmberg, Specialpedagog/Kurator, Fredrik Ernfridsson, Rektor

Från vänster: Ida Kraft, Verksamhetsledare Klarafors Event, Jan Bergström, Lärare, Johan Sköld, Lärare, Per Johansson, Skolchef, Stina Selander, Lärare, Anna-Karin Holmberg, Specialpedagog/Kurator, Fredrik Ernfridsson, Rektor

Sidan uppdaterad:

2021-09-20