Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Enkät om att ta del av handlingar från oss

Har du någon gång begärt ut handlingar från Forshaga kommun? Känner du till din rättighet att ta del av handlingar från kommunen? Vi vill ta reda på reda vilka behov och förväntningar som finns hos dig som invånare av att ta del av allmänna handlingar digitalt.

En förstudie ska ta reda på förutsättningarna att införa e-arkiv

Just nu pågår en förstudie i Forshaga kommun kring införande av e-arkiv. Den ska ge oss ett beslutsunderlag för fortsatt arbete. En viktig del i förstudien är det underlag som svaren i denna enkät ger oss. Vi är därför tacksamma om du vill ta några minuter av din tid och svara på frågorna.

Senast 1 december behöver vi ditt svar.

Vad är ett e-arkiv?

Ett traditionellt pappersarkiv består av fysiskt material där återsökning, gallring med mera sker manuellt. Ett e-arkiv är ett verktyg som hanterar digital information. E-arkivet kan hantera betydligt större mängder information samtidigt som sökning och gallring blir effektivare.

Varför e-arkiv?

Kommuner och andra offentliga myndigheter ska, enligt lag, spara det mesta av sina skriftliga och digitala dokument. Den digitala utvecklingen gör att vi ska ta hand om en ökad mängd information som skapats elektroniskt på ett säkert och effektivt sätt. De verksamhetssystem som används idag är inte gjorda för att bevara informationen som upprättas för all framtid. Ett e-arkiv skulle ge möjlighet till detta.

Enklare för dig att ta del av handlingarna

Alla handlingar som upprättas inom en offentlig myndighet är allmänna handlingar. Av dessa är de flesta offentliga. Det innebär att du som invånare kan begära ut dessa utan att berätta vem du är eller varför. Med hjälp av ett e-arkiv kan du som invånare själv söka upp och ta del av handlingarna via webben.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Kvinna med en laptop i knät och en hund bredvid sig i soffan

Sidan uppdaterad:

2021-11-02