Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Forshagas rehabteam stärker människors resurser och förmågor

Genom en medskapande brukare och en jämlik part i sin rehabiliteringsprocess stärks människors resurser och förmågor. Det rehabiliterande förhållningssättet och samverkan är nycklar till en god verksamhet.

Patientsäkerhet i fokus

Semesterperioden gör sig påmind genom att en tredjedel av stolarna runt konferensbordet står tomma. Rummet fylls emellertid strax på av positiv energi när rehabteamets morgonmöte börjar ta fart.

Jag är här för att berätta en glad nyhet och lära mig mer om rehabiliterande förhållningssätt. Mycket är på gång inom rehab i Forshaga kommun.

Samtalet rör sig mellan dagens bokade hembesök, samverkan med Regionen och hjälpmedel som ska skruvas och fixas. En arbetsterapeut meddelar oss andra att en brukare kommer hem från sjukhus under eftermiddagen. Rehab kommer möta brukaren utanför bostaden, redo att stötta och hjälpa brukaren att för att hen ska få en så självständig vardag som möjligt.

Uppgifterna är tydliga och målet klart- allt för en trygg och säker hemgång. Rutinerna tycks sitta i ryggraden och patientsäkerheten lyser igenom i vare mening. Efter en kvart är dagens to-do-list avklarad och jag passar på att fråga om rehabiliterade förhållningssätt. Kort kan vi väl säga såhär inleder någon:

Rehabiliterande förhållningssätt och livskvalitet livet ut

- Vård och omsorgsförvaltningen håller på att utveckla rehabiliterande förhållningssätt där brukaren är en jämlik part i sin rehabiliteringsprocess, brukaren är en medskapare i vården och inte bara mottagare. Rehabiliterande förhållningssätt är också att stärka människors resurser och förmågor. Någon annan flikar in:

- Det är även ett roligt sätt att jobba och alla professioner är med och bidrar med sin kompetens, säger någon i teamet. Jag skriver ner vad som sägs och ger mig sen på en slags sammanfattning:

Rehabiliterad förhållningsättet är alltså något som berör alla inom vård- och omsorgsförvaltning, alla som möter brukare i sitt arbete ska se till det friska i stället för det sjuka. Det handlar om att se brukares förmågor och styrkor.

- Ja precis, men omfattar också en rad utvecklingsområden, digitalisering, fysisk aktivitet, och uppsökande verksamhet för att upptäcka fallrisker i hemmet, fyller någon i teamet i.

Den här förändringen kommer ta sin tid, men under resans gång kommer ett roligt och inspirerade arbete pågå, där 350 medarbetare är med och skapar livskvalitet i alla skeden i livet och livet ut.

Den lilla kommunen med de stora möjligheterna

Mycket är på gång och vi behöver bli fler. Jag berättar om nyheten:

- Vi kommer att rekrytera en ny fysioterapeut. Beskedet välkomnas varmt.

- Men, för att rekrytera måste vi också attrahera, säger någon klokt. Jag instämmer:

-Vi behöver lyfta den lilla kommunens stora möjligheter. Alla nickar instämmande, någon annan flikar in:

-På Lintjärn där vi har kontoren finns allt; hjälpmedstekniker, biståndsbedömare och sjuksköterskor. Besluten är inte längre bort än en trappa ner, för på bottenplan har vi enhetscheferna för hemtjänst och funktionsstöd.

Vägg i vägg med rehab finns vårdcentralen. Även vårdboendet Lintjärn finns här, vilket ger närhet till brukare och omvårdspersonal.

Det är dags och avrunda mötet, rehabteamet behöver åka iväg på dagens första hembesök. För mig är det inspirerade och lärorikt att få dela en stund med medarbetarna. Även mitt uppdrag innebär att ha förståelse och kunskap om rehabiliterande förhållningsätt.

Patricia Henriksson, områdeschef

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Foto: personalen på kommunrehab

Sidan uppdaterad:

2021-08-16