Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud gäller fortsatt
Uppdaterad 12 juli. Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Förbrukningen är fortfarande hög och bevattningsförbudet gäller fortsatt.
Läs mer om Bevattningsförbud gäller fortsatt

Fritid på lika vilkor

Kommunen har beviljats medel från Region Värmland, inom ramen för utlysningen Hållbara Värmland, för projektet Jämlik Fritid i Forshaga.

I projektet ska kommunen kartlägga fritidsutbudet utifrån perspektivet om vilka som tar och kan ta del av fritidsutbudet. Där är föreningslivet en del. Det handlar om att synliggöra hur tillgängligt fritidsutbudet är utifrån parametrar som handlar om kön, tillgänglighet, ekonomi, geografisk plats såväl som att platserna där fritidsaktiviteter erbjuds är trygga och välkomnande oavsett individ.

Statistik

Varje år redovisar föreningslivet statistik till kommunen för att få del av kommunala bidrag som ska stötta den ideella verksamheten. Dessa siffror sammanställs för att kunna följas upp, redovisas för politiken samt för att utläsa eventuella trender.

Perspektiv

Föreningarnas siffror blir en del i kartläggningen. Dessa kan sedan följas upp av regional och nationell statistik såväl som intervjuer med kommuninvånare. Sammanlagt kommer vi då få perspektiv på vad statistiken berättar.

Projektet Jämlik Fritid i Forshaga pågår från 1 januari till den 31 december 2021.Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2021-04-30