Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

IVO vill se åtgärder på det särskilda boendet Lintjärn

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har gjort en tillsyn av medicinsk vård och behandling till brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på Lintjärn i Forshaga kommun. De har särskilt granskat om det finns förutsättningar för att ge god vård till våra brukare vid Lintjärn.

IVO:s beslut

IVO har i sin tillsyn funnit brister i vård- och omsorgsnämndens verksamhet:

  • På Lintjärn har det inte funnits förutsättningar att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • IVO konstaterar också att det inte går följa vården till brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19, vilket beror på brister i hälso- och sjukvårdsjournalerna.

Identifiera brister, förbättra och följa upp

-För oss är det viktigt att brukare och anhöriga känner sig trygga, säger Patricia Henriksson, områdeschef Vård - och omsorgsförvaltningen.
-Därför ser vi allvarligt på att IVO bedömer att det finns brister i hur verksamheten arbetat för att tillgodose brukarens behov av vård vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

-Pandemin var, och är en ny situation för oss alla. Det är dock ingen ursäkt till att inte arbeta följsamt med de rutiner som finns, fortsätter Patricia. Vi ser att vi nu fått möjlighet att identifiera brister, nu gäller det att förbättra och följa upp, så att vi inte samma fel uppstår igen. Samverkan och dialog mellan professionerna är också något vi tar med oss i fortsatt förbättringsarbete.

Ivo konstaterar att verksamheten inte följt kravet på dokumentation som följer av 3 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355), PDL samt 5 kap 5 § i Socialstyrelsens föreskrifter. IVO menar att det inte går följa vården för brukare på Lintjärn på grund av brister i hälso- och sjukvårdsjournalerna.

Patricia Henriksson berättar att verksamheten har ett ansvar att ha tydliga rutiner för dokumentation och att utbildningar och en översyn av verksamhetens ruiner kan vara en del i efterföljande handlingsplan och kvalitetsarbete.

-Även om patienten varit delaktig i sin vård och behandling behöver vi även dokumentera det i patientens journal, annars kan vi inte följa vården, säger Patricia.

Vad händer nu, åtgärder efter tillsyn

Ansvarig områdeschef Patricia Henriksson och kommunens Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) kommer att ansvara för att åtgärder vidtas. Därefter kommer en plan att göras hur verksamheten systematiskt arbetar med det brister som framkommit. Senast 15 mars ska åtgärder presenteras.

-Vi tar till oss av den kritik som IVO har riktat till verksamheten, säger Patricia. Prioriterat är att utreda och identifiera vad som ligger bakom bristerna. I dagsläget är det något tidigt att säga vilka åtgärder vi kommer att jobba med. Vi vill först ha en dialog med verksamheterna. Tillsammans ska vi arbeta för en god hälso- och sjukvård i alla våra verksamheter.

Läs tillsynsbeslut Lintjärn på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2021-02-03