Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Telefonsamtal om rengöring av fläktar i bostäder

Enligt uppgift ringer någon eller några just nu runt till privatpersoner i kommunerna i Karlstadsregionen. De utger sig för att komma från kommunen/räddningstjänsten och vill sälja rengöring av fläktar och ventilationskanaler. Forshaga kommun och Räddningstjänsten vill tydliggöra att vi inte ringer runt med sådana här erbjudanden.

Det är främst äldre personer som har hört av sig. Som privatperson är du fri att köpa de tjänster du vill, men vi på kommunen och räddningstjänsten vill tydliggöra att vi inte ringer runt med sådana här erbjudanden. Vi vill också förtydliga att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa fläktar och frånluftsventilation i privata bostäder. Det är upp till fastighetsägaren att avgöra om och när rengöring ska göras.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Räddningstjänsten Karlstadsregionens medlemskommuner finns två företag som arbetar på kommunens uppdrag. Dessa företag aviserar aldrig sina besök per telefon utan endast via brev i mycket god tid.

Sotning och brandskyddskontroll inom Forshaga kommuner utförs av Sotning & Ventilation i Karlstad AB.

Rengöring av im- och ventilationskanaler

Sotning & Ventilation i Karlstad AB kan också utföra rengöring av im- och ventilationskanaler.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Kontakt vid frågor

Räddningstjänsten Karlstadsregionen, förebyggande avdelningen, nås genom växel 054-540 28 80.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på räddningkarlstad.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Foto: äldre man pratar i telefon och ser bekymrad ut

Sidan uppdaterad:

2021-08-20