Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Utredning kring vaccination av medarbetare

Utredningen visar att kommunen har följt Region Värmlands rutiner. Ingen har utnyttjat sin ställning för att gå före i kön. Alla har i en pressad situation gjort sitt bästa för att göra rätt prioriteringar och hantera restdoser korrekt.

Kommunen startade den 15 februari en internutredning. Orsaken var att det framkommit att några medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen eventuellt hade fått vaccin utan att de tillhör de prioriterade grupperna. Denna utredning har genomförts av personalchefen och är nu klar.

För samhället är det av stor vikt att så många som möjligt vaccineras och därför har stort fokus legat på att restdosor av vaccinet inte får kasseras.

Utredningen visar att de vaccinatörer som på Region Värmlands uppdrag vaccinerat i Forshaga har följt regionens anvisningar.

Vaccination av dos 1 har skett under vecka 3 och 4. När restdoser uppstod vaccinerade man så långt möjligt de som stod i tur för vaccination nästkommande dag. Det har också funnits HSL-personal som inte varit tidsbokade för vaccin. De fem personer, varav tre enhetschefer, som utredningen handlar om, har mottagit vaccin i slutet av de två veckornas sista vaccinationsdag. Dessa medarbetare arbetar verksamhetsnära inom vård- och omsorg, ingår i vaccinationsfas 1 och har utan dröjsmål kunnat inställa sig för vaccination. Ingen har utnyttjat sin ställning för att gå före i kön och det säkerställdes att allt vaccin kom till användning.

Kommunen har följt Region Värmlands rutiner som initialt var muntliga och nu finns i skriftlig form. Region Värmland, kommunens vaccinatörer och lokal vaccinationssamordnare står bakom hanteringen.

Utredningen pekar på att det är en brist att skriftliga rutiner och definitioner har saknats eftersom detta riskerat ge utrymme för tolkningar. Detta har nu åtgärdats.

Kommunen som arbetsgivare anser att alla i en pressad situation gjort sitt bästa för att göra rätt prioriteringar. Detta med utgångspunkt från prioriteringsordningen och för att inga vaccindosor skulle kasseras.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2021-03-04