Till starsidan
Till starsidan

Beslut om vattenskyddsområden

Länsstyrelsen har den 1 september 2022 beslutat om att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkterna Visten och Mölnbacka. Visten används för att försörja Forshaga och Deje med dricksvatten och vattentäkten behöver skyddas så att råvattnets kvalité inte försämras. 

Bestämmelserna kan innehålla restriktioner vad gäller till exempel olika arbeten med mark eller spridning av bekämpningsmedel och gödsel.

Läs mer om vattenskyddsområden och besluten här.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2022-09-13