Till starsidan
Till starsidan

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Forshaga kommun

För varje kommun ska det finnas en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering, vilka tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Forshaga kommun har tagits fram.

För varje kommun ska det finnas en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering, vilka tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Forshaga kommun har tagits fram.

Sammanfattning av förändringar:

  • Matavfallsutsortering införs i kommunen.
  • Anpassningar har gjorts till nya begrepp i aktuell lagstiftning.

Enligt miljöbalken 15 kap. 42 § ska förslag till föreskrifter om avfallshantering ställas ut för granskning under minst fyra veckor innan föreskrifterna kan antas av kommunfullmäktige. Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter kommer därför att vara utställt för granskning på följande platser under perioden 5 september - 4 oktober 2022:

Forshaga kommun, Storgatan 52, 66730 Forshaga

Forshaga kommuns hemsida https://www.forshaga.se/kommunochpolitik/overklagabeslutrattssakerhet/anslagstavla.4.7e06be8015fdc8b3230866.html

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och ska ha inkommit till Kommunteknik och service, Forshaga kommun, box 93, 667 30 Forshaga, eller via e-post till morgan.haggbom@forshaga.se senast den 4 oktober 2022.

Eventuella frågor besvaras av:
Morgan Häggbom
E-post: morgan.haggbom@forshaga.se
Telefon: 054-17 20 33

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: