Till starsidan
Till starsidan

Ja till god och nära vård i Forshaga kommun

7 juni godkände kommunstyrelsen målbilden för god och nära vård i Värmland. Forshaga kommun arbetar bland annat i olika samverkansprojekt för att öka tilliten mellan medarbetarna och för att underlätta samverkan med invånarna.

Samverkan genom Volab

Kommungemensamt arbetar Forshaga kommun sedan 2021 med en sammansatt arbetsgrupp som vi döpt till Volab. Där ingår vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för lärande och arbete och barn- och utbildningsförvaltningen, och vi jobbar tillsammans för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra. Genom att skapa relationer och bygga tillit mellan medarbetare underlättar vi också samverkan för dem vi är till för – kommuninvånarna.

Läs mer om arbetet med Volab på Region Värmlands webbplats

Medskaparprojektet

I Forshaga kommun finns också Medskaparprojektet med målet att skapa Sveriges ledande omsorg samtidigt som man gör förflyttningar mot en mer nära vård. Syftet är att nå högre kvalitet till en lägre kostnad, vilket exempelvis sker genom insatser som är värdeskapande för brukaren.

Det är viktigt både brukaren och anhöriga/ närstående är aktivt inblandade i målen med de beviljade insatserna, och att man tillsammans kommer fram till hur insatserna ska utföras

Läs mer om Volab och medskaparprojektet på Region Värmlands webbplats

Läs mer om omställningen nära vård

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2022-09-02