Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Situationen kring Gamla kraftstationen i Deje

Vi tecknade i slutet av förra veckan ett nytt hyresavtal med Fortum för lokalerna i Dejefors gamla kraftstation. Det är ett avtal som skulle säkra konsthallen Gamla kraftstationens framtid på platsen samt ge utvecklingsmöjligheter för föreningens verksamhet.

En metodisk process

För att säkra den unika verksamhet som föreningen som driver Gamla Kraftstationen byggt upp valde kommunen för fem år sedan att gå in som en mellanpart då Fortum inte ville teckna hyresavtal direkt med en förening. När Fortum sa upp hyresavtalet med oss i början av året startade direkt en dialog för att kunna teckna ett nytt avtal. Vi behövde också teckna ett nytt avtal med vår hyresgäst, föreningen.

Avtalsprocessen har innefattat månadsvisa möten mellan fastighetsägaren Fortum och kommunen men också lika regelbundna möten mellan kommunen och föreningen som driver Gamla kraftstationen.

– Vi har fått föra två separata dialoger, berättar Claes Havimäki, kultur- och fritidschef i Forshaga kommun, en med fastighetsägaren Fortum kring fastighetens drift, underhåll och kostnader samt åtgärder knutna till säkerheten i lokalerna. Den andra dialogen har vi fört med föreningen som hyr av oss för att kunna bedriva sin verksamhet i lokalerna. De samtalen har handlat om att lyssna in vilka behov föreningen har för att kunna driva och utveckla sin verksamhet samt möta besökare.

Åtgärder för att kunna bedriva en välbesökt konsthall

Då Fortum i uppsägningen pekat på att lokalen inte varit anpassad för den verksamhet som byggts upp, i form av konsthall, har kommunen genomfört en besiktning av ventilationen samt brandsäkerheten. Vid besiktningen fanns flera punkter som behövde ses över för att kunna bedriva föreningens verksamhet vidare. Dessa är nu åtgärdade av kommunen.

– Att besikta och utföra åtgärder i en lokal tar tid, säger Claes, det gjorde avtalsprocessen längre än vad vi förväntat oss.

Det nya avtalet

Det nya hyresavtalet som tagits fram ger, enligt föreningens egna önskemål, tillgång till fler verksamhetsytor och större utvecklingsmöjligheter. I och med att verksamheten växt och föreningen använder större ytor och fler byggnader har även Fortum behövt göra åtgärder på anläggningen. Det nya avtalet innebär därför en ökad hyreskostnad än tidigare.

– Jag och mina kollegor har arbetat med det här hyresavtalet under nio månader, säger Claes Havimäki. Vårt mål har hela tiden varit ett avtal som vi alla kan enas kring. Både Fortum och föreningen som driver Kraftstationen har fått igenom önskemål men båda parter har även fått backa och kompromissa i vissa punkter.

Föreningen vill ha en garanti om stöd

Kommunen har nu valt att teckna ett kortsiktigt hyresavtal med Fortum som gäller från första november till årsskiftet. På så sätt ges mer tid för processen och vi hoppas att vi kan komma fram till en lösning. Föreningen har blivit erbjudna att skriva på det nya avtalet men avböjde med hänvisning till den höjda hyran. För att kunna skriva på vill de ha en skriftlig garanti på att kommunen ger stöd för de ökade kostnaderna.

– Det är många föreningar som har det tufft just nu. Samtidigt har kommunens ekonomi utmaningar med högre kostnader på de flesta områden. Ekonomiska garantier kan inte lämnas i nuläget, men kommunen arbetar alltid för att säkerställa att meningsfull verksamhet kan leva kvar, säger Claes Havimäki.

Det föreningsstöd som kommunen delar ut baseras på föreningarnas verksamhet och årliga kostnader. Storleken på bidraget påverkas också av kommunens ekonomiska läge. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 oktober om ett förslag till nästa Kommunstyrelse om extra stöd till våra föreningar.

– Att Gamla kraftstationens framtid är en prioriterad fråga visar vi genom att teckna hyresavtal för en lokal som kommunens verksamheter inte själva använder trots ett ekonomiskt utsatt läge, säger Claes Havimäki. Vi har gjort allt vi kunnat i dialog och åtgärder på fastigheten för att ta detta i mål och därmed garantera föreningens verksamhet. Nu är det upp till föreningen att ta beslut om huruvida de vill skriva på avtalet.

Kontakt

Claes Havimäki, kultur- och fritidschef
Telefon: 054-17 23 25
E-post: claes.havimäki@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2022-11-04