Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2022-05-16
Störning Klarälvsbanan 17 maj
Planerat arbete med installation/montering av cykelräknare som sker norr om överfarten gamla vägen mot Deje gör framkomligheten där begränsad.
Läs mer om Störning Klarälvsbanan 17 maj

Smittspridningen påverkar vår service

Pandemin pågår och smittspridningen påverkar även kommunens bemanning. Hög personalfrånvaro kan påverka vår service till dig.

Flera av våra verksamheter har hög personalfrånvaro på grund av sjukdom, väntan på provsvar, vård av barn och familjekarantän. Det är svårt att hitta vikarier, då smittspridningen i samhället är stor. Det innebär också en stor belastning för den personal som kan arbeta, och som gör en fantastisk insats genom att ställa upp och arbeta extra, övertid, eller gå in i andra verksamheter.

Vår service påverkas

Vi arbetar för att vår service till dig ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt, men behöver göra anpassningar och prioriteringar. Vi hoppas på din förståelse för att läget just nu är ansträngt. All verksamhet är berörd fast på olika sätt. Tillsyn och möten sker till största del digitalt. En del personal jobbar hemifrån, viss undervisning är inställd eller sker på distans och någon personal kan tillfälligt flyttas. Aktuella anpassningar finns på vår webbplats.

Råd och rekommendationer

Vaccinationer är den ojämförligt viktigaste åtgärden mot covid-19, och det vi alla kan göra är att fortsätta vaccinera oss. Det gäller både dig som ännu inte tagit spruta 1 eller 2 eller du som nu är på gång för spruta 3.

Det är viktigt att stanna hemma vid symtom på covid-19 för att förhindra ytterligare spridning.

Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Detta ber vi dig att tänka på när du besöker någon av våra verksamheter.

Håll i och håll ut även fortsättningsvis för att minska spridningen av covid -19!

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2022-01-25