Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Sverige har fått sin första nationella anhörigstrategi

Beslutet om en nationell anhörigstrategi fattades av regeringen förra torsdagen. Vår anhörigsamordnare Eva Lehtonen har varit med i arbetet med strategin från start då hon sitter med som länsrepresentant för det nationella nätverket för anhörigstöd.

Syftet med den nationella anhörigstrategin är bland annat att den ska hjälpa kommuner och regioner att stärka anhörigperspektivet i vården och omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt över landet. Strategin är en produkt av flera års arbete att uppmärksamma anhörigas behov och rättigheter. Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

Livesändning 25 april

Den 25 april anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) en livesändning för att uppmärksamma anhörigstrategin. Socialminister Lena Hallengren kommer att medverka tillsammans med Anhörigas riksförbund, politiker och vår egen anhörigsamordnare Eva Lehtonen.

Livesändningen startar klockan 10 och går att följa på Nka:s webbplats.

Anhörigstödet i Forshaga kommun

Eva Lehtonen arbetar i Forshaga kommun som anhörigsamordnare. Hon har arbetat målmedvetet och strategiskt utifrån de områden som strategin pekar ut. Detta gör att Forshaga idag ligger i framkant med sitt stöd till anhöriga.

– Utgångspunkten för oss är att på ett flexibelt sätt erbjuda stöd till alla anhöriga utifrån det individuella behovet, berättar Eva. Vi vill erbjuda ett bra stöd för anhöriga i alla åldrar, oavsett den närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning.

Eva Lehtonen har mångårig erfarenhet av arbetet med anhörigstöd och vad det kan innebära att vara anhörig. I Forshaga kommun erbjuds bland annat samtalsstöd och deltagande i anhöriggrupper. Anhörigstöd kan också vara att vägleda och hjälpa till med viss samordning av kontakter inom exempelvis kommunen, landstinget eller föreningar.

– Det är viktigt att den anhörige känner att det finns någon som lyssnar och kan bekräfta deras situation, säger Eva. Att få möjlighet till egna samtal och att träffas i grupp där man kan dela erfarenheter med andra i liknande situation eller hitta återhämtning på olika sätt. Det kan också vara av stort värde att skapa trygghet i en utsatt och komplex situation där den närstående har behov av insatser från flera aktörer.

Vi är många som på olika sätt arbetar för de anhörigas bästa inom flera av kommunens verksamheter. Ett arbete som just nu sker inom vård-och omsorgsförvaltningen är Medskaparprojektet där anhörigperspektivet lyfts in som en naturlig del i det övriga utvecklingsarbete.

Vem är anhörig?

De flesta svenskar vårdar, hjälper eller stödjer någon gång i livet en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Det kan vara en familjemedlem, släktning, vän eller granne och i alla åldrar. När det sker regelbundet, oftare än en gång i månaden, benämns det ofta som anhörigvård eller anhörigomsorg. Gruppen anhöriga är en stor och heterogen grupp med varierande behov.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2022-04-22