Till startsidan
Till startsidan

Ansök om skolskjuts inför höstterminen 2023

Ansökan om skolskjuts behöver göras om eleven har växelvis boende eller om det finns särskilda skäl för skolskjuts. Vi behöver ha din ansökan senast 10 maj.

Vem behöver ansöka?

Ansökan om skolskjuts behöver göras om eleven har växelvis boende eller om det finns särskilda skäl för skolskjuts. Övriga behöver inför kommande läsår inte ansöka om skolskjuts, utan eleverna planeras in i skolskjutsen utifrån folkbokföringsadress. Elever som beviljas skolskjuts får hem en turlista per post.

När behöver jag ansöka?

Ansökan om skolskjuts för växelvis boende gäller för ett läsår i taget och ska ha kommit in senast 10 maj för att skolskjutsen ska kunna gälla från läsårets start.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via e-tjänst som behöver signeras av båda vårdnadshavare. Exempel: om vårdnadshavare 1 skickat in ärendet via e-tjänsten får vårdnadshavare 2 ett e-postmeddelande om att logga in med e-legitimation och godkänna och signera ärendet.

Glöm inte att uppge när barnet bor hos respektive vårdnadshavare (udda/jämn vecka) i din ansökan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Trafikskylt skolskjuts

Sidan uppdaterad:

2023-05-03