Till starsidan
Till starsidan

Forshaga kommun, en bra plats att bo och leva på

Vi har fått resultaten av SCB:s medborgarundersökning 2022, där du som invånare får tycka till om kommunen och våra verksamheter. Glädjande är att de som svarat på undersökningen generellt är mycket nöjda med vår kommun, då vi tillhör de 25% bästa i landet. Varmt tack till dig som svarade på undersökningen!

Det är med stöd av ditt engagemang som vi får bättre förutsättningar att utveckla vår gemensamma plats och våra verksamheter. Vi har nu ett resultat av SCB:s medborgarundersökning 2022, vilket är andra året vi gör denna omarbetade undersökning. I år har 137 kommuner genomfört undersökningen och genomsnittliga svarsfrekvensen är 36%. Tyvärr är svarsfrekvensen även i Forshaga på samma nivå, och fortsatt för låg för att dra några långtgående slutsatser.

SCB:s medborgarundersökning genomförs av SCB i samarbete med respektive kommun. I Forshaga kommun innebär det att man gör ett slumpmässigt urval på 1000 personer (18 år eller äldre), vilket i år gett 361 svar. Undersökningen är en attitydundersökning, vilket innebär att man inte alltid behöver ha varit i kontakt med våra verksamheter när man besvarar den.

Glädjande är att de som svarat på undersökningen generellt är mycket nöjda med vår kommun, då vi tillhör de 25% bästa i landet i jämförelse med undersökta kommuner. Detta gäller områden som plats att bo och leva på (96,7% positiva svar), kommunens verksamheter (85,9% positiva svar), insyn och inflytande (26,5% positiva svar) samt att man gärna rekommenderar andra att flytta till kommunen (71,0% positiva svar).

Glädjande är också att de som svarat på undersökningen detta år upplever att vi är bra på området jämlikhet och integration, också här tillhör vi de 25% bästa av undersökta kommuner. Inom området bemötande, information och inflytande är vi starka på bemötande och information, men svagare kopplat till möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna och att kunna delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen. En tydlig förbättring märks på utbud av ställen för unga att träffas på, vilket kan ha med nya mötesplatsen Hubben att göra.

Mer om SCB:s medborgarundersökning 2022 och resultaten i sin helhet

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Barn fikar, tvättstreck, man dricker kaffe, blommande träd framför utemöbler och ett rött hjärta. 

Sidan uppdaterad:

2023-01-31