Till startsidan
Till startsidan

Förslag till Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Forshaga kommun

En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen det vill säga både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. Med VA-försörjning menas dricksvatteförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten.

Syftet med framtagande av en VA-plan (vatten- och avloppsplan) är att kartlägga drift, kondition och driftsäkerhet av befintlig VA-anläggning, med målet att ge förslag på översiktlig prioritering om förbättrande åtgärder samt utreda möjligheter och behov av utbyggnader av VA-nätet för VA-försörjning av tillkommande eller befintlig bebyggelse.

VA-planen ställas ut för granskning under tre veckor innan planen slutligen kan antas av kommunfullmäktige. Förslaget till VA-plan kommer därför att vara utställt för granskning på följande platser under perioden 8 mars - 3 april 2023:

Forshaga kommun, Storgatan 52, 66730 Forshaga

Forshaga kommuns hemsida https://www.forshaga.se/kommunochpolitik/overklagabeslutrattssakerhet/anslagstavla.4.7e06be8015fdc8b3230866.html

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och ska ha inkommit till Kommunteknik och service, Forshaga kommun, box 93, 667 22 Forshaga, eller via e-post till morgan.haggbom@forshaga.se senast den 3 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av:
Morgan Häggbom
E-post: morgan.haggbom@forshaga.se
Telefon: 054-17 20 33

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: