Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Hjälp oss i vårt förbättringsarbete

Nu pågår SCB:s årliga medborgarundersökning där invånare får möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i sin kommun. Resultatet ligger till grund för kommunens arbete i att förbättra servicen i kommunen. Är du en av de som är slumpmässigt utvalda? Svara gärna på enkäten!

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i sin kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande man upplever att man har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Genom undersökningen kan vi både följa Forshaga kommuns utveckling över tid, jämföra oss med andra kommuner och med riket som helhet. Forshaga är en av de 162 kommuner som deltar.

Vem får delta och hur?

Det är slumpen som avgör vem som får svara på enkäten. Är du en av de utvalda har du fått ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Resultatet ger vägledning

Resultatet presenteras i december och ligger till grund för politikers och tjänstepersoners arbete i att förbättra servicen i kommunen, men också demokratin i stort. Du kan svara på enkäten till den 7 november klockan 13. Resultaten presenteras i december.

Mer information om SCB:s medborgarundersökning på SCB:s webbplats

Tidigare resultat i undersökningen i SCB:s statistikdatabas

Varmt välkommen med ditt enkätsvar!

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Bildcollage, ett barn, ett hjärta, en katt, bro med en skylt Klarälven och nybyggnation hus

Sidan uppdaterad:

2023-09-12