Till startsidan
Till startsidan
2023-05-30
Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd
Just nu pågår renovering av Skivedbron. Arbetet beräknas pågå till och med den 16 juni. Under arbetet är en vägbana avstängd och trafikljus reglerar trafiken.
Läs mer om Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd

Plan för centrumutveckling, vi vill ha dina synpunkter

Vi har tagit fram en plan för centrumutveckling som syftar till att utveckla de offentliga rummen där centrumkärnan ska bli mer levande och attraktivt. Du har nu möjlighet att lämna in dina synpunkter på planen då den går ut på samråd.

Förutsättningarna för handeln blir bättre om folk trivs och vill stanna kvar på platsen. Centrumutvecklingen är en kraftsamling för att höja dragningskraften till Forshaga centrum, för kommunens invånare, besökare och som plats.

Centrumplanen innehåller nulägesanalys, ställningstaganden och illustrationer med gestaltningsförslag för Forshaga centrumkärna som är etappindelat.

För att hämta in synpunkter från dig som invånare och andra verksamma i Forshaga kommun går planen ut på samråd. Samrådet pågår i tre veckor, mellan 8 februari och 1 mars 2023.

Läs planen för centrumutveckling och lämna dina synpunkter

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Skiss över Forshaga centrum

Sidan uppdaterad:

2023-02-09