Till startsidan
Till startsidan

Samråd kring trafikplan

Trafikplanen redogör hur trafiksystemet i kommunen ser ut idag och ge en inriktning för hur trafiksystemet kan utvecklas fram till 2029. Nu kan du tycka till kring innehållet i planen, innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Trafikplanen redogör hur trafiksystemet i kommunen ser ut idag samt ge en inriktning för hur trafiksystemet i kommunen kan utvecklas fram till 2029 för samtliga trafikslag. För en del gator i centrala Forshaga och Deje tätort redovisas även trafikförslag och sektioner för hur gatorna föreslås utformas i framtiden.

Trafikplanen föreslår en utveckling av trafiknätet i Forshaga kommun som bidrar till att tätortscentrum görs mer tillgängligt och tryggt för gång- och cykeltrafik. Trafikutformningen ska bidra till att sänka hastigheterna i centrum för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för våra invånare. Utvecklingen av trafiknätet ska också bidra till att länka samman populära målpunkter i Forshaga och Deje med möjligheter att ta sig dit med alla typer av färdmedel.

Samrådet pågår mellan den 27 april till den 25 maj 2023.

Trafikplan (samrådshandling) och information om hur du skickar in dina synpunkter

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Trafikplan 2023-2029

Sidan uppdaterad:

2023-05-11