Till startsidan
Till startsidan
2023-05-30
Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd
Just nu pågår renovering av Skivedbron. Arbetet beräknas pågå till och med den 16 juni. Under arbetet är en vägbana avstängd och trafikljus reglerar trafiken.
Läs mer om Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd

Vår ungdomsarbetslöshet minskar mest i länet

Vårt arbete under förra året har gett resultat. Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar att Forshaga kommuns ungdomsarbetslöshet minskar mest i hela länet.

Ungdomsarbetslösheten i Forshaga kommun har totalt minskat med 5,7 % för gruppen unga 18-24 år under perioden februari 2022 till och med februari 2023. Exempel på riktade satsningar för ungdomar som bidragit till minskningen av ungdomsarbetslösheten är;

Ungdomsteam

Vi startat ett ungdomsteam, en samverkanssatsning mellan individ- och familjeomsorgen, IFO, och arbetsmarknadsenheten som ska fånga upp alla unga i åldersspannet som får ekonomiskt bistånd.

Satsningen under 2022 resulterade i:

 • Att 100 % av de avslutade i insats inte längre uppbar ekonomiskt bistånd.
 • Att 83 % totalt avslutades till egen försörjning och resterande 17 % flytt till arbete på annan ort eller vet ej.
 • Av de som avslutades till egen försörjning fick 70 % arbete, 10 % började studier och 20 % aktualiserades vid annan myndighet.

Projektet ReAct-EU

Arbetsmarknadsenhetens har också deltagit i Europeiska socialfondens projekt ReAct-EU.

Satsningen under 2022 resulterade i:

 • Att 100 % av de avslutade i insats kunde avslutas till egen försörjning.
 • Av de som avslutades till egen försörjning fick 75 % arbete och 25 % aktualiserades vid annan myndighet.

Insatser inom kommunens aktivitetsansvar

Insatser från arbetsmarknadsenheten till personer i kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Satsningen under 2022 resulterade i:

 • Att 100 % av de avslutade kunde avslutas till egen försörjning eller var inte längre aktuella.
 • Att 80 % totalt avslutades till egen försörjning och resterande 20 % flyttade från kommunen.
 • Av de som avslutades till egen försörjning fick 30 % arbete, 30 % började studera och 40 % aktualiserades vid annan myndighet.

Feriepraktik

10 feriepraktikplatser specifikt för målgruppen unga vid det Kommunala aktivitetsansvaret.

Satsningen under 2022 resulterade i:

 • Att 6 personer inskrivna i kommunens aktivitetsansvar sökte och fick en ferieplats och kunde därefter närma sig eller nå egen försörjning genom arbete eller studier.

Arbetsmarknadsanställningar

Arbetsmarknadsanställningar i syfte att närma sig arbete på öppna arbetsmarknaden och att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Satsningen under 2022 resulterade i:

 • Att 3 unga erbjudits anställning varav 1 avslutats under året.
 • Samtliga 3 avslutades vid det ekonomiska biståndet och omfattades nu istället av arbetslöshetsförsäkringen.
 • Avslutad anställning resulterade i erbjudande om arbete vid annan verksamhet.

Projektet Rebus

Projekt Rebus som finansieras av Klarälvdalens samordningsförbund med Forshaga kommun som projektägare har erbjudit insatser till målgruppen i kommunen.

Satsningen under 2022 resulterade i:

 • Att 100 % av de avslutade kunde avslutas till egen försörjning.
 • Av de som avslutades till egen försörjning började 66,5 % studera och 33,5 % aktualiserad vid annan myndighet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Ung man jobbar i butik

Sidan uppdaterad:

2023-03-21