Till startsidan
Till startsidan

Energiplaneringsprojekt

Forshaga kommun tar en central roll som en av fyra ledarkommuner i ett nytt projekt för stärkt kommunal energiplanering i Värmland.

Landshövding Georg Andrén och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén möttes i Almedalen för att underteckna en överenskommelse mellan Länsstyrelsen Värmland och Energimyndigheten. Denna överenskommelse ska stärka den kommunala energiplaneringen i Värmland och pågår fram till december 2026.

Samarbeten och målbild

Projektet, som riktar sig till länets alla 16 kommuner, syftar till att stödja kommunal energiplanering och bidra till den gemensamma målbilden i den regionala energi- och klimatstrategin. Syftet är också att utveckla samarbete och samverkan mellan kommuner för en gemensam inriktning i planeringen och kraft i omställningsarbetet.

Ledarkommun

Forshaga kommun, tillsammans med Arvika, Karlstad och Kristinehamn, har en särskild roll som "ledarkommun". Som ledarkommun kommer Forshaga att dela med sig av lärdomar från olika processer inom projektet till länets övriga kommuner och även genom interregional samverkan.

Länsstyrelsens ansvar

Projektet har en budget på cirka 4,5 miljoner kronor, som finansieras av Statens Energimyndighet. Länsstyrelsen ansvarar för att leda och genomföra projektets aktiviteter under perioden 1 september 2024 till 31 december 2026, samt säkerställa att målen nås inom budgetramen.

Forshaga kommun ser fram emot att bidra aktivt till detta viktiga arbete och att samarbeta med de andra kommunerna för att nå hållbara energilösningar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2024-06-28