Till startsidan
Till startsidan

Granskningshandling efter samråd, Vattentjänstplan

6 mars till 3 april 2024 har Vattentjänstplanen varit utställd för granskning och synpunkter inkom. Dessa har nu tagits i beaktande och finns markerade med gult i den nya Vattentjänstplanen. Planen ställs ut för ny granskning 22 maj till 12 juni.

Syftet med vattentjänstplanen är i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2022:1249), att visa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att de allmänna VA-anläggningarna fungerar vid ökad belastning på grund av skyfall. Utöver det syftar också planen till att skapa insyn i kommunens VA-planering.

Lämna synpunkter

Granskningshandlingen, Vattentjänstplan, kommer att vara utställt för granskning på följande platser under perioden 22 maj 2024 till 12 juni 2024.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och ska ha inkommit till Kommunteknik och service, Forshaga kommun, box 93, 667 22 Forshaga, eller via e-post till kommunteknik@forshaga.se senast den 12 juni 2024

Eventuella frågor besvaras av:
Bert-Ola Dahlgren
E-post: bert-ola.dahlgren@forshaga.se
Telefon: 054-17 20 33

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Kran med en droppen vatten.

Sidan uppdaterad:

2024-05-21