Till startsidan
Till startsidan

Forshaga kommun söker entreprenör till gamla flottningsmuseet

Café, restaurang eller glamping? Sedan 2015 har lokalerna vid Dyvelstens flottningsmuseum stått tomma då Forshaga kommun och Värmlands museum gemensamt bestämde sig för att lägga verksamheten i malpåse. Nu har kommunstyrelsen i Forshaga kommun beslutat att genomföra en upphandling av entreprenör för att ge platsen en möjlighet att blomstra på nytt.

Ett underbart läge

Bakgrunden till beslutet 2015 var att platsen och fastigheterna krävde stora investeringar för att uppfylla alla de krav som ställs på museiverksamhet, avseende bland annat tillgänglighet. Nu vill Forshaga kommun hitta en entreprenör vars verksamhet kan bedrivas och utvecklas utifrån platsens unika förutsättningar.

– Området har ett underbart läge med Klarälven som närmsta granne, säger Ingegerd Karlsson, Mark- och exploateringshandläggare i Forshaga kommun.

Genom att röja upp på platsen och iordningställa huvudbyggnaden kommer det finnas goda möjligheter att etablera en ny verksamhet, som exempelvis sommarcafé, restaurang eller glamping.

Prospekt kommer finnas tillgängligt i slutet av augusti och då kan entreprenörer anmäla sitt intresse.

Flottningshistorien ska fortsätta leva

Flottningen är en viktig del i Forshaga kommuns historia.

– Vår historia ska leva och gestaltas. Vi tittar på alternativa platser och andra sätt att berätta om flottningen, säger Josefin Berger, Kulturchef i Forshaga kommun.

Värmlands museum har tagit fram en förstudie som bland annat pekar ut området vid forsen, där Klarälvsrummet tidigare låg, som möjlig plats för ett nytt flottningsmuseum. Forshaga kommun utreder nu möjligheten för att kunna fatta ett beslut under 2025.

Kontaktuppgifter för Forshaga kommun:

Ingegerd Karlsson, Mark- och exploateringshandläggare
Telefon: 054- 19 24 62
E-post: ingegerd.karlsson@forshaga.se

Josefin Berger, Kulturchef
Telefon: 054- 17 20 05
E-post: josefin.berger@forshaga.se

Kontaktuppgifter för Värmlands museum:

Susanne Olsson, Verksamhetschef kulturarv
Telefon: 054- 701 19 10
E-post: susanne.olsson@varmlandsmuseum..se

Daniel Olsson, Besöksmålsutvecklare
Telefon: 054- 701 19 46
E-post: daniel.olsson@varmlandsmuseum.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2024-06-04