Till startsidan
Till startsidan

Plan för brottsförebyggande arbete beslutad i Forshaga

Tillsammans med räddningstjänsten i Karlstadsregionen har en kartläggning och en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet tagits fram. Åtgärdsplanen har nu beslutats av Forshaga kommunstyrelse.

Kommunen har ett tydligt ansvar för att det samlade brottsförebyggande arbetet ska bedrivas effektivt och kunskapsbaserat (2023:196 lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete). Tillsammans med säkerhetsavdelningen på Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har Forshaga kommun gjort en kartläggning, och en åtgärdsplan för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Planen beslutades i Forshaga kommunstyrelse 30 april 2024 och gäller under två år.

– Kommunen ska vara en trygg plats att leva i. Vi arbetar därför förebyggande bland annat med vår räddningstjänst, polis, socialtjänst, skola, omsorg, Forshagabostäder, fritid och föreningsliv. Den brottsförebyggande planen är en del av många åtgärder vi gör för att skapa ett tryggt samhälle, säger Per Lawén, kommunalråd i Forshaga kommun.

– Det samverkansarbete som skett mellan förbundskommunerna och polisen har varit mycket värdefullt i framtagandet av lägesbilder och åtgärdsplaner. Vi har fått en god översikt kring både detaljer i de lokala lägesbilderna var för sig till de större problemfenomenen som rör flera kommuner, berättar Frida Lejon, säkerhetskoordinator Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Kommunen har sedan ett antal år ett avtal (medborgarlöfte) om att samverka med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Forshaga har en hög trygghetsfaktor och det är angeläget att detta fortsätter.

– Polisen ser fram emot en fortsatt god samverkan med kommunerna i lokalpolisområdet och är mycket positiv till att det brottsförebyggande arbetet numera delas med kommunerna. Genom vår goda och nära samverkan med Forshaga kommun kan vi tillsammans öka tryggheten för våra medborgare, säger Ulrika Sundström, chef Lokalpolisområde (LPO) Karlstad.

Kontaktuppgifter:


Forshaga kommun

Per Lawén, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 054-17 20 06
E-post: per.lawen@forshaga.se

Claes Havimäki, kultur- och fritidschef
Telefon: 054-17 23 25
E-post: claes.havimaki@forshaga.se

Brottförebyggande förbundsarbete, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Frida Lejon, Säkerhetskoordinator
Telefon: 070-001 05 12

Brottsförebyggande arbete LPO Karlstad

Anders von Wachenfeldt, kommunpolis
Telefon: 070-609 17 42

Ida Hasselroth, kommunpolis
Telefon: 070-227 54 93

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Sidan uppdaterad:

2024-05-02