Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Brukarundersökningar vård- och omsorg

Socialstyrelsen gör två undersökningar årligen där de äldre tillfrågas om vad de tycker om äldreomsorgen, en undersökning är för hemtjänsten och en för särskiltboende.

I de fall då antalet svarande är färre än 7 personer redovisas inte resultaten av Socialstyrelsen. Detta inträffar vissa år för särredovisningen av Särskilt boende gällande omsorgsboende och demensboende. I de fallen finns ingen rapport att publicera från Socialstyrelsen för dessa. I de fallen är det enbart den gemensamma för hela boende som finns att tillgå.

 Vad tycker de äldre om hemtjänsten 2017?

 Vad tycker de äldre om de särskilda boendena 2017?

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av