Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta. Resultatet är ett neutralt informationsunderlag som bland annat ska användas som utgångspunkt i förbättringsarbete.

Kommunkompassen analyserar och beskriver vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet,
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Det kommunövergripande perspektivet utgör grunden, och verksamheterna utvärderas inte i sig. Fokus ligger på sättet att leda verksamheten och sättet att samspela i organisationen.

Hur går utvärderingen till?

Ett utvärderingsteam från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför utvärderingen genom att granska skrivna dokument och kommunens webbsidor, och genomföra intervjuer med företrädare för den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och representanter för personalorganisationerna.

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs utifrån åtta huvudområden, som i sin tur består av delområden inom vilka ett antal frågor belyses. Forshaga kommun genomförde kommunkompassen senast 2016.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Dokument

Kommunkompassen, analys av Forshaga kommun 2016

Sidan uppdaterad:

2020-11-30