Till startsidan
Till startsidan
2023-05-30
Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd
I dag påbörjas renovering av Skivedbron. Arbetet beräknas pågå till 16 juni. Under arbetet är en vägbana avstängd och trafikljus reglerar trafiken.
Läs mer om Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd

Tjänstegaranti

Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga och Munkfors kommuner har tagit fram en tjänstegaranti som gäller för lov och anmälningsärenden.

Vad är en tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som kommuninvånare eller företagare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens olika tjänster. Syftet är att ge nöjdare invånare, företagare och medarbetare samt vara en hjälp i det ständigt pågående förbättringsarbetet på kommunen.

Vår tjänstegaranti

Vår tjänstegaranti innebär att vi lovar att uppfylla de krav som finns i lagen vad gäller handläggningstider, att behandla alla lika enligt de bestämmelser som finns, samt att driva ärendet framåt så skyndsamt som möjligt.

Vi lovar också att ge dig rådgivning och service 2 timmar, 4 dagar per vecka. Det finns alltid minst en handläggare tillgänglig på våra telefon- och besökstider, vardagar klockan 10-12, förutom tisdagar. Rådgivning och service ges också under övrig tid när vi finns på plats och är tillgängliga.

OBS! Undantag kan förekomma vid sjukfrånvaro, planeringsdagar och kompetensutveckling för handläggarna.

Vi vill dessutom visa att vi har en högre ambitionsnivå som baseras på våra faktiska handläggningstider.

Vår ambition är att

  • du ska få en bekräftelse på att vi mottagit ditt ärende samt om du behöver komplettera med ytterligare handlingar inom 7 dagar,
  • fatta ett beslut inom 10 dagar i kompletta anmälningsärenden,
  • fatta ett beslut inom 15 dagar i kompletta lovärenden som är planenliga där lov och startbesked tas i samma beslut av tjänsteperson,
  • fatta ett beslut inom 30 dagar i kompletta lovärenden med liten avvikelse från plan där lov och startbesked tas i samma beslut av tjänsteperson eller nämnd,
  • fatta ett beslut inom 50 dagar i kompletta lovärenden av mer komplicerad art där tekniskt samråd krävs innan startbesked, beslut tas av tjänsteperson eller nämnd.

Våra förväntningar på dig

  • Vi förväntar oss av dig att du skickar in de kompletteringar vi begär samt ger oss den informationen vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende, så snart som möjligt eller minst inom den tidsram vi ger dig.
  • Vi förväntar oss att du frågar om det är något som är otydligt eller du inte förstår så vi får en möjlighet att förklara.

Undantag

Undantag från garantin och vår ambitionsnivå kan förekomma vid händelser som kommunen inte kan råda över, vid semesterperiod (1 juni-31 augusti) och långhelger, samt vid ärenden av särskild art när beslut tas om att förlänga handläggningstiden med max fyra respektive tio veckor utöver de ursprungliga veckorna.

Mer information

Ta del av statistik över handläggningstider, förklaringar av olika begrepp samt mer information om vår tjänstegaranti på sidan Mer information om tjänstegarantion.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-25