Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Tillgänglighetsredogörelse

Forshaga kommun står bakom denna webbplats och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur forshaga.se och E-tjänster och blanketter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns visst innehåll som fortfarande uppvisar brister i tillgänglighet och vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda det.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna här, eller om du behöver innehåll från Forshaga kommun som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss genom synpunktsformulär. Det kan du också göra om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Du kan också:
skicka e-post till kommunledningskontoret@forshaga.se
ringa kontaktcenter 054-17 20 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl tillsynsärende hos DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här. Vi arbetar löpande för att åtgärda samtliga kända tillgänglighetsproblem.

Kända brister i tillgänglighet

  • Många dokument är ännu inte tillgängliga.
   Åtgärd: vi arbetar löpande för att åtgärda genom tillgänglighetsanpassa dokumenten och lägga över information på webbsidor. Vi ställer krav vid upphandlingar för att påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina produkter.
  • Det finns tabeller och organisationsscheman som inte är tillgängliga. Åtgärd: Vi arbetar löpande för att åtgärda dessa brister.
  • Några av de system som du kan logga in till via vår webbplats uppfyller inte alla WCAG:s krav. Åtgärd: vi samverkar med leverantörer för att se till att system ska göras tillgängliga.
  • Några delar i vår digitala e-tjänsteplattform uppfyller inte tillgänglighetskraven. Det gäller om användaren lägger till eller tar bort radfält så tappas fokus för raden, och att blanketter i systemet inte är tillgängliga. Åtgärd: Vi samverkar med leverantören av plattformen för att åtgärda bristerna allteftersom systemet utvecklas. Vi arbetar med att tillgängliggöra/ersätta de otillgängliga blanketterna eller komplettera med tillgänglig e-tjänst.
  • Länkar kan innehålla onödig information (otydliga länkar). Åtgärd: genomgång och byte av webbplatsens länktexter
  • Länkar till webbsidor öppnas i enstaka fall i nytt fönster vilket kan försvåra navigeringen. Åtgärd: Vi arbetar löpande för att åtgärda dessa brister.


  Kända brister i tillgänglighet

  • Det finns bilder utan text, men vi arbetar på att justera dessa.
  • Länkar kan innehålla onödig information (otydliga länkar). Åtgärd: genomgång och byte av webbplatsens länktexter
  • Textade filmer, då vi mestadels använder leverantörens filmer skall vi arbeta för att få dessa textade samt även våra egenskapade filmer.
  • Vissa länkar är lite otydliga och vi arbetar med att uppdatera dem med tydlig text och kontrast. Det finns länkar och andra delar på webbplatsen som inte har tydliga kontraster.
  • Alla publicerade pdf:er skall vara läsbara och inte sparas som bild. Vi ser över alla dokument för att de skall vara läsbara.
  • Se till att alla rubriker har rätt HTML taggar

  Webbplatsens funktioner

  Här är de funktioner som ökar tillgängligheten på webbplatsen

  Browser/webbläsare
  Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare. Du kan använda en äldre webbläsare och på så vis se allt innehåll, dock bibehåller dessa inte stiländringar och kan visa innehållet på ett felaktigt sätt.

  Sökfunktion
  Vill du ha hjälp att hitta något särskilt på webbplatsen? Använd då Sökfunktionen, förstoringsglaset, som finns högst upp på varje webbsida. Den söker igenom hela webbplatsen och guidar dig rätt.

  Textstorlek
  Om du tycker att textstorleken på webbsidor är för stor eller för liten kan du ändra den i din webbläsare. Använder du en PC gör du detta genom att trycka Ctrl + för större text och Ctrl - för att minska storleken på texten. Använder du en Mac gör du detta genom att trycka Command + för större text och Command - för mindre textstorlek.

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 
  e-post: bun@forshaga.se

  Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

  För systemets tillgänglighetsredogörelser läs här: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/sv//accessibility/static/pdf/google-sites-vpat.pdf 

  Oskäligt betungande anpassning

  Forshaga kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för kommuntidningen Kontakten som återfinns i pdf-format på forshaga.se. Kommuntidningen Kontakten är en pappersprodukt som vi skickar ut till kommunens hushåll och företag. Tidningen läses också in på CD-skiva och distribueras till synskadade. Det görs av SRF Ljudproduktion i Kristinehamn, som du når via telefon:
  0550-832 10.

  Innehåll som inte är tillgängligt

  Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller filmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

  Hur vi testat webbplatsen

  Extern aktör har gjort en oberoende granskning av forshaga.se november 2019. Vi använder oss av automatiserade verktyg och manuella granskningar kontinuerligt. I vårt webbpublingsverktyg finns automatiska tillgänglighetstester som körs schemalagt och vid varje förnyad publicering av information.

  Automatisk testning Validator w3 av html februari 2023 resultat 0 fel, 0 varning

  Automatisk testning Webaim februari 2023 resultat 0 fel, 1 varning

  Automatisk testning WTkollen januari 2023 resultat 99,87% 1 fel

  Självskattning på webbriktlinjer.se mars 2023 resultat 92 %


  Webbplatsen publicerades juni 2009.
  Redogörelsen uppdaterades senast 2023-03-22.

  Dela denna information:

  Tipsa en kompis

  Sidan uppdaterad: av

  Gå direkt till

  WCAG 2.1, nivå AA (Webbriktlinjer.se)

  Sidan uppdaterad:

  2023-05-10