Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Lärande och arbete

Förvaltningen för lärande och arbete, LoA, sköter kommunens verksamhet när det gäller lärande för vuxna och arbetsmarknad. Hit räknas Forshaga Lärcenter; vuxenutbildning, yrkeshögskola, Arbetsmarknadsenheten, kommunalt uppföljningsansvar, individ- & familjeomsorg, IFO Familjecentrum, öppenvården, flyktingmottagning.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

David Larsson

Förvaltningschef för lärande och arbete, och lärcenterchef vid Forshaga Lärcenter
Telefon: 054-17 20 64
E-post: david.larsson@forshaga.se

Gunilla Gärds

Rektor vid Forshaga Vuxenutbildning & Utbildningsansvarig för Forshaga Yrkeshögskola
Telefon: 054-17 23 91
E-post: gunilla.gards@forshaga.se

Sofia Faivre

Enhetschef IFO
Telefon: 054-17 21 24
E-post: sofia.faivre@forshaga.se

Marie Anttonen-Ekelund

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME)
Telefon: 054-17 21 68
E-post: marie.anttonen-ekelund@forshaga.se

Helen Sander

Nämndsekreterare, förvaltningssekreterare LoA, socialadministratör och dödsbohandläggare
Ansvar: Ärendehantering, sekreterare till nämnden, socialadministratör vid IFO och handläggare dödsboärenden
Telefon: 054-17 21 40

Stefan Axelsson

Administratör
Ansvar: Fakturor, administration vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 21 10

Johan Ardhamre

Systemadministratör
Ansvar: Systemansvar/administration vuxenutbildningen, webbredaktör vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 22 42

Britt Carlsson

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 054-17 20 49

Lotta Pettersson

Praktiksamordnare
Telefon: 054-17 21 69

Balkis Faili

Integrationssamordnar
Telefon: 054-17 20 67

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-10-14