Till starsidan
Till starsidan

Förvaltningen för lärande och arbete

Förvaltningen för lärande och arbete, LoA, sköter kommunens verksamhet när det gäller lärande för vuxna och arbetsmarknad. Hit räknas Forshaga Lärcenter; vuxenutbildning, yrkeshögskola, Arbetsmarknadsenheten, kommunalt uppföljningsansvar, individ- & familjeomsorg, IFO Familjecentrum, öppenvården, flyktingmottagning.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

David Larsson

Förvaltningschef för lärande och arbete, och lärcenterchef vid Forshaga Lärcenter
Telefon: 054-17 20 64
E-post: david.larsson@forshaga.se

Gunilla Gärds

Rektor vid Forshaga Vuxenutbildning & Utbildningsansvarig för Forshaga Yrkeshögskola
Telefon: 054-17 23 91
E-post: gunilla.gards@forshaga.se

Maria Gustafsson Boström

Biträdande rektor vid Forshaga Vuxenutbildning & Utbildningsansvarig för Forshaga Yrkeshögskola
Telefon: 054-19 24 32
E-post: maria.bostrom@forshaga.se

Sofia Faivre

Enhetschef IFO
Telefon: 054-17 21 24
E-post: sofia.faivre@forshaga.se

Marie Anttonen-Ekelund

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME)
Telefon: 054-17 21 68
E-post: marie.anttonen-ekelund@forshaga.se

Emilia Nordin

Nämndsekreterare
Telefon: 054-19 24 92

Helen Sander

Förvaltningssekreterare LoA, sekreterare lärande- och arbetsnämndens särskilda utskott, socialadministratör och dödsbohandläggare
Ansvar: Ärendehantering, sekreterare LAN SU, socialadministratör vid IFO, handläggare dödsboärenden, webbredaktör IFO
Telefon: 054-17 21 40

Stefan Axelsson

Administratör
Ansvar: Fakturor, administration vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 21 10

Johan Ardhamre

Systemadministratör
Ansvar: Systemansvar/administration vuxenutbildningen, webbredaktör vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 22 42

Britt Carlsson

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 054-17 20 49

Lotta Pettersson

Praktiksamordnare
Telefon: 054-17 21 69

Balkis Faili

Integrationssamordnare
Telefon: 054-17 20 67

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-01-16