Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Lärande och arbete

Förvaltningen för lärande och arbete, LoA, sköter kommunens verksamhet när det gäller lärande för vuxna och arbetsmarknad. Hit räknas Forshaga Lärcenter; vuxenutbildning, yrkeshögskola, Arbetsmarknadsenheten, kommunalt uppföljningsansvar, individ- & familjeomsorg, IFO Familjecentrum, öppenvården, flyktingmottagning.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

David Larsson

Förvaltningschef för lärande och arbete, och lärcenterchef vid Forshaga Lärcenter
Telefon: 054-17 20 64
E-post: david.larsson@forshaga.se

Gunilla Gärds

Rektor vid Forshaga Vuxenutbildning & Utbildningsansvarig för Forshaga Yrkeshögskola
Telefon: 054-17 23 91
E-post: gunilla.gards@forshaga.se

Henrica Liljenzin

Enhetschef IFO
Telefon: 054-17 21 24
E-post: henrica.liljenzin@forshaga.se

Marie Anttonen-Ekelund

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME)
Telefon: 054-17 21 68
E-post: marie.anttonen-ekelund@forshaga.se

Helen Sander

Nämndsekreterare, förvaltningssekreterare LoA, socialadministratör och dödsbohandläggare
Ansvar: Ärendehantering, sekreterare till nämnden, socialadministratör vid IFO och handläggare dödsboärenden
Telefon: 054-17 21 40

Stefan Axelsson

Administratör
Ansvar: Fakturor, administration vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 21 10

Johan Ardhamre

Systemadministratör
Ansvar: Systemansvar/administration vuxenutbildningen, webbredaktör vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 22 42

Britt Carlsson

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 054-17 20 49

Lotta Pettersson

Praktiksamordnare
Telefon: 054-17 21 69

Balkis Faili

Integrationssamordnare
Telefon: 054-17 20 67

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-04-14