Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2022-05-16
Störning Klarälvsbanan 17 maj
Planerat arbete med installation/montering av cykelräknare som sker norr om överfarten gamla vägen mot Deje gör framkomligheten där begränsad.
Läs mer om Störning Klarälvsbanan 17 maj

Förvaltningen för lärande och arbete

Förvaltningen för lärande och arbete, LoA, sköter kommunens verksamhet när det gäller lärande för vuxna och arbetsmarknad. Hit räknas Forshaga Lärcenter; vuxenutbildning, yrkeshögskola, Arbetsmarknadsenheten, kommunalt uppföljningsansvar, individ- & familjeomsorg, IFO Familjecentrum, öppenvården, flyktingmottagning.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

David Larsson

Förvaltningschef för lärande och arbete, och lärcenterchef vid Forshaga Lärcenter
Telefon: 054-17 20 64
E-post: david.larsson@forshaga.se

Gunilla Gärds

Rektor vid Forshaga Vuxenutbildning & Utbildningsansvarig för Forshaga Yrkeshögskola
Telefon: 054-17 23 91
E-post: gunilla.gards@forshaga.se

Sofia Faivre

Enhetschef IFO
Telefon: 054-17 21 24
E-post: sofia.faivre@forshaga.se

Marie Anttonen-Ekelund

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME)
Telefon: 054-17 21 68
E-post: marie.anttonen-ekelund@forshaga.se

Helen Sander

Nämndsekreterare, förvaltningssekreterare LoA, socialadministratör och dödsbohandläggare
Ansvar: Ärendehantering, sekreterare till nämnden, socialadministratör vid IFO och handläggare dödsboärenden
Telefon: 054-17 21 40

Stefan Axelsson

Administratör
Ansvar: Fakturor, administration vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 21 10

Johan Ardhamre

Systemadministratör
Ansvar: Systemansvar/administration vuxenutbildningen, webbredaktör vuxenutbildningen
Telefon: 054-17 22 42

Britt Carlsson

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 054-17 20 49

Lotta Pettersson

Praktiksamordnare
Telefon: 054-17 21 69

Balkis Faili

Integrationssamordnar
Telefon: 054-17 20 67

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-21