Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se

Vet du inte vem du ska kontakta eller vill skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden kan du mejla till: mbn@forshaga.se

Alla handläggare på miljö- och byggförvaltningen har telefontider, vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Då finns alltid någon tillgänglig.
Energi- och klimatrådgivningen har egna telefontider: måndag, tisdag och torsdag.
Du når tjänstgörande personal via växeln på telefon 054-17 20 00.

Urban Ledin

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar, miljöskydd, kemikalier, naturvård, stadsplanering, upphandling, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, personalansvarig

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvård, kemikalier, täkter, nedskräpning, klagomålsärenden miljöskydd, cisterner, biltvätt

Anna Edelman

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, dricksvatten, matförgiftningar, smittskydd, läkemedel, tobak, alkohol, avlopp

Thea Rosén Sjökvist

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, animaliska biprodukter, avlopp, lantbruk, cisterner, miljöskydd, nedskräpning, biltvätt, tandläkare, kemikalier, fairtrade

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, tatuerare m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, reningsverk, vattenverk, avfall, klagomålsärenden hälsoskydd, köldmedia

Jonas Höglund

Klimatstrateg och energirådgivare
Ansvar: klimatfrågor, energifrågor, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, värmepumpar, Ett fossilfritt Sverige, projekt Hållbart resande, hållbarhetsfrågor, upphandling

Ulrika Thorén

Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare/energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, klimat, fairtrade, strategiskt hållbarhetsarbete klimat och energi

Anna Alisson

Energi- och klimatrådgivare för kommunerna Forshaga, Munkfors, Kil, Hagfors, Sunne och Torsby
Ansvar: energi- och klimatrådgivning privatpersoner och företag

Per Jung

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder

Marie Jadermark

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner, kommunikation, webbredaktör, redaktör Kontakten, e-tjänster, detaljplaner, tomtkartor, bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, byggfrågor

Terese Alexandersson

Plan- och bygghandläggare
Ansvar: bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, ritningar, tomtkartor, byggfrågor, arkiv, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner

Hanna Risberg

Handläggare bostadsanpassning/avfallssamordnare
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, avfallssamordnare

Camilla Holmsten

Nämndsekreterare 20% miljö- och byggnämnden
Ansvar: nämndadministration (kallelser, protokoll, arvoden m.m.)

Johan Stenson

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus en dag i veckan, oftast tisdagar.
Nås inte via växeln utan på telefon: 054-202 12 32

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av