Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se

Vet du inte vem du ska kontakta eller vill skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden kan du mejla till: mbn@forshaga.se

Alla handläggare på miljö- och byggförvaltningen har telefontider, vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Då finns alltid någon tillgänglig.
Energi- och klimatrådgivningen har egna telefontider: måndag, tisdag och torsdag.
Du når tjänstgörande personal via växeln på telefon 054-17 20 00.

Urban Ledin

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar, miljöskydd, kemikalier, naturvård, stadsplanering, upphandling, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, personalansvarig

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvård, kemikalier, täkter, nedskräpning, klagomålsärenden miljöskydd, cisterner, biltvätt

Anna Edelman

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, dricksvatten, matförgiftningar, smittskydd, läkemedel, tobak, alkohol, avlopp

Thea Rosén Sjökvist

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, animaliska biprodukter, avlopp, lantbruk, cisterner, miljöskydd, nedskräpning, biltvätt, tandläkare, kemikalier, fairtrade

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, tatuerare m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, reningsverk, vattenverk, avfall, klagomålsärenden hälsoskydd, köldmedia

Jonas Höglund

Klimatstrateg och energirådgivare
Ansvar: klimatfrågor, energifrågor, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, värmepumpar, Ett fossilfritt Sverige, projekt Hållbart resande, hållbarhetsfrågor, upphandling

Ulrika Thorén

Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare/energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, klimat, fairtrade, strategiskt hållbarhetsarbete klimat och energi

Anna Alisson

Energi- och klimatrådgivare för kommunerna Forshaga, Munkfors, Kil, Hagfors, Sunne och Torsby
Ansvar: energi- och klimatrådgivning privatpersoner och företag

Per Jung

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder

Marie Jadermark

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner, kommunikation, webbredaktör, redaktör Kontakten, e-tjänster, detaljplaner, tomtkartor, bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, byggfrågor

Terese Alexandersson

Plan- och bygghandläggare
Ansvar: bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, ritningar, tomtkartor, byggfrågor, arkiv, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner

Hanna Risberg

Handläggare bostadsanpassning/avfallssamordnare
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, avfallssamordnare

Camilla Holmsten

Nämndsekreterare 20% miljö- och byggnämnden
Ansvar: nämndadministration (kallelser, protokoll, arvoden m.m.)

Johan Stenson

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus en dag i veckan, oftast tisdagar.
Nås inte via växeln utan på telefon: 054-202 12 32

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av