Till starsidan
Till starsidan

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

Alla handläggare på miljö- och byggförvaltningen har telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Du når tjänstgörande personal genom att ringa till växeln på telefonnummer: 054-17 20 00.

Energi- och klimatrådgivningen har telefontid på torsdagar klockan 9-15 (lunchstängt 11.30-12.30) och telefonnummer: 054-19 24 10 Rådgivningsbesök genomförs i begränsad omfattning i mån av tid. Kontakta energirådgivningen för bokning av tid.

Du kans skicka e-post till handläggarna enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se
Vet du inte vem du ska kontakta kan du skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden: mbn@forshaga.se

Rolf Johnson

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar inom områdena miljö- och hälsoskydd, kemikalier, naturvård och bygglov samt frågor som rör upphandling, ekonomi, personal, verksamhetsplanering och uppföljning.

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvård, kemikalier, täkter, nedskräpning, klagomålsärenden miljöskydd, cisterner, biltvätt

Anna Edelman

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, dricksvatten, matförgiftningar, smittskydd, läkemedel, tobak, alkohol, avlopp

Anna Kristoffersson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, tatuerare m.m.)

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, tatuerare m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, reningsverk, vattenverk, avfall, klagomålsärenden hälsoskydd, köldmedia

Maria Röjder

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel och förorenade områden

Ulrika Thorén

Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare/energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, klimat, fairtrade, strategiskt hållbarhetsarbete klimat och energi

Anna Alisson

Energi- och klimatrådgivare för kommunerna Forshaga, Munkfors, Kil, Hagfors, Sunne och Torsby
Ansvar: energi- och klimatrådgivning privatpersoner och företag

Per Jung

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder

Marie Jadermark

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner, kommunikation, webbredaktör, e-tjänster, detaljplaner, tomtkartor, bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, byggfrågor

Hanna Johansson

Handläggare bostadsanpassning/avfallssamordnare
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, avfallssamordnare

Camilla Holmsten

Förvaltningssekreterare 50%
Ansvar: Post och funktionsbrevlåda, registrering av inkommande ärenden, GDPR, arkivredogörare, webbredaktör, redaktör Kontakten.

Isabella Netz

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus en dag i veckan, oftast tisdagar.
Nås inte via växeln utan på telefon: 054-202 12 20

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av