Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger serveringstillstånd, bygglov och bostadsanpassning samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

Alla handläggare på miljö- och byggförvaltningen har telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Du når tjänstgörande personal genom att ringa till kontaktcenter på telefonnummer 054-17 20 00. Du kan skicka e-post till handläggarna enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se. Vet du inte vem du ska kontakta kan du skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden: mbn@forshaga.se

Energi- och klimatrådgivningen har telefontid på torsdagar klockan 9-15 (lunchstängt 12-13). Rådgivningsbesök genomförs i begränsad omfattning i mån av tid. Kontakta energirådgivningen för bokning av tid.
Telefon: 054-19 24 10 E-post: energiradgivning@forshaga.se

Rolf Johnson

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar inom områdena miljö- och hälsoskydd, kemikalier, naturvård och bygglov samt frågor som rör ekonomi, personal, verksamhetsplanering och uppföljning.

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvård, kemikalier, täkter, nedskräpning, klagomålsärenden miljöskydd, cisterner, biltvätt

Anna Edelman

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, dricksvatten, matförgiftningar, smittskydd, läkemedel, tobak, alkohol, avlopp

Anna Kristoffersson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, tatuerare m.m.), livsmedel

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, tatuerare m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, reningsverk, vattenverk, avfall, klagomålsärenden hälsoskydd

Charlotte Kullander Hedbom (vikarierar för Anna Alisson 2024)

Energi- och klimatrådgivare för kommunerna Forshaga, Munkfors, Kil, Hagfors, Sunne och Torsby
Ansvar: energi- och klimatrådgivning privatpersoner och företag

Per Jung

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder

Daniel Larsson (vikarierar för Marie Jadermark till och med april 2025)

Byggingenjör
Ansvar: tillsyn, ovårdade tomter, bygglov, rivningsåtgärder, marklov, OVK, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder

Lindha Rothén

Samordnare/bygghandläggare
Ansvar: förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner, kommunikation, webbredaktör, e-tjänster, bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, byggfrågor

Hanna Johansson

Handläggare bostadsanpassning/avfallssamordnare
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, avfallssamordnare

Isabella Netz

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus en dag i veckan, oftast tisdagar.
Nås inte via kontaktcenter utan på telefon: 054-202 12 20

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av