Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se

Vet du inte vem du ska kontakta eller vill skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden kan du mejla till: mbn@forshaga.se

NYTT från år 2020 är att både miljö- och byggavdelningen har telefontider, alla vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Då finns alltid någon tillgänglig på miljö- respektive byggkontoret. Du når oss antingen på våra direktnummer nedan eller genom växeln på telefon 054-17 20 00.

Urban Ledin

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar, miljöskydd, kemikalier, naturvård, stadsplanering, upphandling, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, personalansvarig
Telefon 054-17 20 31

Katrin Edholm (ledig alla fredagar)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvård, kemikalier, täkter, nedskräpning, klagomålsärenden miljöskydd, cisterner, biltvätt
Telefon: 054-17 20 29, telefontider enligt ovan.

Anna Edelman (föräldraledig 50% under år 2020)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, dricksvatten, matförgiftningar, smittskydd, läkemedel
Telefon: 054-17 23 01, telefontider enligt ovan.

Thea Rosén Sjökvist

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedel, animaliska biprodukter, avlopp, lantbruk, cisterner, miljöskydd, nedskräpning, biltvätt, tandläkare, kemikalier, fairtrade
Telefon: 054-17 23 03, telefontider enligt ovan.

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, tatuerare m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, reningsverk, vattenverk, avfall, klagomålsärenden hälsoskydd, köldmedia
Telefon: 054-17 20 30, telefontider enligt ovan.

Jonas Höglund

Klimatstrateg och energirådgivare
Ansvar: klimatfrågor, energifrågor, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, värmepumpar, Ett fossilfritt Sverige, projekt Hållbart resande, hållbarhetsfrågor, upphandling
Telefon: 054-17 23 50

Ulrika Thorén

Energi- och klimatrådgivare/ energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, klimat, fairtrade
Telefon: 054-17 22 36

Per Jung

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder
Telefon: 054-17 20 90, telefontider enligt ovan.

Marie Jadermark

Byggingenjör
Ansvar: bygglov, rivningsåtgärder, marklov, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter
Telefon: 054-17 21 56, telefontider enligt ovan.

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner, kommunikation, webbredaktör, redaktör Kontakten, e-tjänster, detaljplaner, tomtkartor, ritningar, bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, byggfrågor
Telefon: 054-17 20 35, telefontider enligt ovan.

Terese Alexandersson

Plan- och bygghandläggare/nämndsekreterare
Ansvar: bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder, ritningar, tomtkartor, byggfrågor, nämndsekreterare, arkiv, dokumenthantering, process- och förvaltningsutveckling, kvalitet, rutiner
Telefon: 054-17 22 97, telefontider enligt ovan.

Hanna Risberg

Handläggare bostadsanpassning/avfallssamordnare
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, avfallssamordnare
Telefon: 054-17 23 62

Jan Erik Engström

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus en dag i veckan, oftast måndagar.
Telefon: 0703-19 03 26

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-10-12 av