Till startsidan
Till startsidan

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen sköter kommunens hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt ger stöd till invånare med olika typer av funktionshinder.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

Patricia Henriksson
Förvaltningschef
Ansvar: Förvaltningsövergripande. Chef för enhetschefer.
Telefon: 054-17 20 99
E-post: patricia.henriksson@forshaga.se

Terese Christiansen
Verksamhetschef
Ansvar: Chef för stab, myndighetsutövning, larm, anhörigsamordnare.
Telefon: 054-17 22 46
E-post: terese.christiansen@forshaga.se

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
Nämndsekreterare
Telefon: 054-17 20 52
E-post: sangrid.zedtwitz@forshaga.se

Maria Holmgren
Förvaltningshandläggare
Telefon: 054-19 25 05
E-post: maria.holmgren@forshaga.se

Emmeli Malmqvist
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 054-19 24 33
E-post: emmeli.malmqvist@forshaga.se

Jonas Johansson
Systemadministratör
Ansvar: IT vård och omsorg
Telefon: 054-17 23 38
E-post: jonas.johansson@forshaga.se

Ingela Bergare
Förvaltningsekonom/controller
Ansvar: Ekonomi
Telefon: 054-19 24 08
E-post: ingela.bergare@forshaga.se

Ing-Marie Fritzson
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Ansvar: Övergripande ansvar för hälso- och sjukvård, lex Maria
Telefon: 054-17 23 78
E-post: ing-marie.fritzson@forshaga.se

Camilla Karlsson
Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Ansvar: Ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lex Sarah
Telefon: 054-17 23 16
E-post: camilla.karlsson@forshaga.se

Caroline Eriksson
Medicinskt Ansvarig Rehabilitering (MAR)
Ansvar: Övergripande ansvar för rehabilitering och hjälpmedel, lex Maria
Telefon: 054-17 23 55
E-post: caroline.eriksson@forshaga.se

Bernt Fagrell
Enhetschef
Ansvar: Sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedel, demensteam.
Telefon: 054-17 21 23
E-post: bernt.fagrell@forshaga.se

Johanna Hissa
Enhetschef
Ansvar: Särskilt boende Forshaga, Lintjärn
Telefon: 054-17 23 13
E-post: johanna.hissa@forshaga.se

Anders Olsson
Enhetschef
Ansvar: Särskilt boende Forshaga, Lintjärn
Telefon: 054-17 22 04
E-post: anders.olsson@forshaga.se

Lina Eriksson
T.f. Enhetschef
Ansvar: Särskilt boende Deje, Ullerudsgården
Telefon: 0552-446 00
E-post: lina.eriksson@forshaga.se

Johannes Hansson
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst Forshaga distrikt 3-4-7
Telefon: 054-17 23 29
E-post: johannes.hansson@forshaga.se

Charlotta Svedlund Olsson
Enhetschef: Hemtjänst Forshaga distrikt 5 - 6, nattpatrull
Telefon: 054-17 20 59
E-post: charlotta.svedlund-olsson@forshaga.se

Mari Johansson
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst Deje distrikt 0-1-2
Telefon: 054-17 21 27
E-post: mari.johansson@forshaga.se

Ann-Kristin Rask
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst Deje distrikt 0-1-2
Telefon: 0552-446 77
E-post: ann-kristine.rask@forshaga.se

Charlotta Hjelm
Enhetschef
Ansvar: Vaktmästare, LSS, boende enligt LSS
Telefon: 054-17 23 32
E-post: charlotta.hjelm@forshaga.se

Tony Skoglund
Enhetschef
Ansvar: Personlig assistans
Telefon: 054-17 23 40
E-post: tony.skoglund@forshaga.se

Annika Aude
Enhetschef
Ansvar: LSS/dagverksamhet, korttidsboende LSS, kontaktpersoner
Telefon: 054-19 24 37
E-post: annika.aude@forshaga.se


Text

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-06-13