Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen sköter kommunens hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt ger stöd till invånare med olika typer av funktionshinder.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

Marita Edlund (Frånvarande)
Vård- och omsorgschef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar
Telefon: 054-17 20 53
E-post: marita.edlund@forshaga.se

Patricia Henriksson
Områdeschef, t.f. vård- och omsorgschef
Ansvar: LSS, socialpsykiatri, HSL, myndighetsutövning
Telefon: 054-17 20 99
E-post: patricia.henriksson@forshaga.se

Anna-Lena Perman
Områdeschef, t.f. vård- och omsorgschef
Ansvar: Äldreomsorg, administrativ enhet, husansvar Lintjärn
Telefon: 054-17 22 46
E-post: anna-lena.perman@forshaga.se

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
Ansvar: Förvaltningssekreterare/utredare, ärendehantering, utredning Lex Sarah
Telefon: 054-17 20 52
E-post: sangrid.zedtwitz@forshaga.se

Pirun Supasree
Systemförvaltare
Ansvar: IT vård och omsorg
Telefon: 054-17 23 38
E-post: pirun.supasree@forshaga.se

Kjell Alperud
Förvaltningsekonom/controller
Ansvar: Ekonomi
Telefon: 054-17 23 07
E-post: kjell.alperud@forshaga.se

Ing-Marie Fritzson
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Ansvar: Övergripande ansvar för hälso- och sjukvård, Lex Maria
Telefon: 054-17 23 78
E-post: ing-marie.fritzson@forshaga.se

Camilla Karlsson
Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Ansvar: Ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lex Sarah
Telefon: 054-17 23 16
E-post: camilla.karlsson@forshaga.se

Caroline Eriksson
Medicinskt Ansvarig Rehabilitering (MAR)
Ansvar: Övergripande ansvar för rehabilitering och hjälpmedel
Telefon: 054-17 23 55
E-post: caroline.eriksson@forshaga.se

Karin Andersson
HSL-chef
Ansvar: Sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedel, demensteam
Telefon: 054-17 20 66
E-post: karin.andersson@forshaga.se

Maud Karlsson
T.f. enhetschef
Ansvar: Lintjärn
Telefon: 054-17 23 13
E-post: maud.karlsson@forshaga.se

Ann-Louise Wall
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst distrikt 3-4-7
Telefon: 054-17 23 29
E-post: ann-louise.wall@forshaga.se

Mari Johansson
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst Deje distrikt 0-1-2
Telefon: 054-17 21 27
E-post: mari.johansson@forshaga.se

Charlotta Svedlund Olsson
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst distrikt 5-6, nattpatrull
Telefon: 054-17 20 59
E-post: charlotta.svedlund-olsson@forshaga.se

Charlotta Hjelm
Enhetschef
Ansvar: Anhörigstöd, vaktmästare, LSS, boende enligt LSS
Telefon: 054-17 23 32
E-post: charlotta.hjelm@forshaga.se

Tony Skoglund
Enhetschef
Ansvar: Personlig assistans
Telefon: 054-17 23 40
E-post: tony.skoglund@forshaga.se

Bernt Fagrell
Enhetschef
Ansvar: Boende enligt LSS/psykiatri, boendestöd, vård/stödsamordning, personlig assistans, socialpsykiatri
Telefon: 054-17 21 23
E-post: bernt.fagrell@forshaga.se

Terese Christiansen
Enhetschef
Ansvar: LSS/dagverksamhet, korttidsboende LSS, kontaktpersoner
Telefon: 054-17 20 71
E-post: terese.christiansen@forshaga.se

Johan Månsson
Enhetschef
Ansvar: Ullerudsgården
Telefon: 054-17 21 93
E-post: johan.mansson@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av