Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen sköter kommunens hälso- och sjukvård samt äldreomsorg, och ger stöd till invånare med olika typer av funktionshinder.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

Marita Edlund
Vård- och omsorgschef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar
Telefon: 054-17 20 53
E-post: marita.edlund@forshaga.se

Patricia Henriksson
Områdeschef 
Ansvar: LSS, Socialpsykiatri, HSL, Myndighetsutövning
Telefon: 054-17 20 99
E-post: patricia.henriksson@forshaga.se

Anna-Lena Perman
Områdeschef 
Ansvar: Äldreomsorg och administrtativenhet
Telefon: 054-17 22 46
E-post: anna-lena.perman@forshaga.se

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
Ansvar: Förvaltningssekreterare/utredare, ärendehantering, utredning Lex Sarah 
Telefon: 054-17 20 52
E-post: sangrid.zedtwitz@forshaga.se

Pirun Supasree
Systemförvaltare
Ansvar: IT vård och omsorg
Telefon: 054-17 23 38
E-post: pirun.supasree@forshaga.se

Kjell Alperud
Förvaltningsekonom/controller
Ansvar: Ekonomi
Telefon: 054-17 23 07
E-post: kjell.alperud@forshaga.se

Ing-Marie Fritzson
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Ansvar: Övergripande ansvar för hälso- och sjukvård, Lex Maria
Telefon: 054-17 23 78
E-post: ing-marie.fritzson@forshaga.se

Caroline Eriksson
Medicinskt Ansvarig Rehabilitering (MAR)
Ansvar: Övergripande ansvar för rehabilitering och hjälpmedel
Telefon: 054-17 23 55
E-post: caroline.eriksson@forshaga.se

Patrik Bark
HSL-chef
Ansvar:  Sjuksköterskor, Distriktsjuksköterskor, Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster, Hjälpmedel
Telefon: 054-17 20 66
E-post: patrik.bark@forshaga.se

Maria Lindh
Enhetschef
Ansvar: Lintjärn
Telefon: 054-17 23 13
E-post: maria.lindh@forshaga.se

Ann-Louise Wall
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst distr. 3-4,7
Telefon: 054-17 23 29
E-post: ann-louise.wall@forshaga.se

Mari Johansson
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst Deje
Telefon: 054-17 21 27
E-post: mari.johansson@forshaga.se

Charlotta Svedlund Olsson
T.f enhetschef
Ansvar: Hemtjänst distr. 5-6, Nattpatrull och dagverksamhet
Telefon: 054-17 20 59
E-post: charlotta.svedlund-olsson@forshaga.se

Charlotta Hjelm
Enhetschef
Ansvar: Anhörigstöd, Vaktmästare, Husansvar Lintjärn, LSS, Boende enligt LSS 
Telefon: 054-17 23 32
E-post: charlotta.hjelm@forshaga.se

Tony Skoglund
Enhetschef 
Ansvar: Personlig assistans
Telefon: 054-17 23 40
E-post: tony.skoglund@forshaga.se

Bernt Fagrell
Enhetschef
Ansvar: Boende enligt LSS/psykiatri, Boendestöd, Vård/stödsamordning, Personlig assistans, Administration LSS/ÄO, socialpsykiatri, Kontaktpersoner
Telefon: 054-17 21 23
E-post: bernt.fagrell@forshaga.se

Terese Christiansen
Enhetschef
Ansvar:  LSS/dagverksamhet, korttidsboende LSS
Telefon: 054-17 20 71
E-post: terese.christiansen@forshaga.se

Johan Månsson
Enhetschef
Ansvar: Ullerudsgården
Telefon: 054-17 21 93
E-post: johan.mansson@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av