Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen sköter kommunens hälso- och sjukvård samt äldreomsorg, och ger stöd till invånare med olika typer av funktionshinder.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

Marita Edlund
Vård- och omsorgschef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar
Telefon: 054-17 20 53
E-post: marita.edlund@forshaga.se

Patricia Henriksson
Områdeschef 
Ansvar: LSS, Socialpsykiatri, HSL, Myndighetsutövning
Telefon: 054-17 20 99
E-post: patricia.henriksson@forshaga.se

Anna-Lena Perman
Områdeschef 
Ansvar: Äldreomsorg och administrtativenhet
Telefon: 054-17 22 46
E-post: anna-lena.perman@forshaga.se

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
Ansvar: Förvaltningssekreterare/utredare, ärendehantering, utredning Lex Sarah 
Telefon: 054-17 20 52
E-post: sangrid.zedtwitz@forshaga.se

Pirun Supasree
Systemförvaltare
Ansvar: IT vård och omsorg
Telefon: 054-17 23 38
E-post: pirun.supasree@forshaga.se

Kjell Alperud
Förvaltningsekonom/controller
Ansvar: Ekonomi
Telefon: 054-17 23 07
E-post: kjell.alperud@forshaga.se

Ing-Marie Fritzson
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Ansvar: Övergripande ansvar för hälso- och sjukvård, Lex Maria
Telefon: 054-17 23 78
E-post: ing-marie.fritzson@forshaga.se

Caroline Eriksson
Medicinskt Ansvarig Rehabilitering (MAR)
Ansvar: Övergripande ansvar för rehabilitering och hjälpmedel
Telefon: 054-17 23 55
E-post: caroline.eriksson@forshaga.se

Patrik Bark
HSL-chef
Ansvar:  Sjuksköterskor, Distriktsjuksköterskor, Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster, Hjälpmedel
Telefon: 054-17 20 66
E-post: patrik.bark@forshaga.se

Maria Lindh
Enhetschef
Ansvar: Lintjärn
Telefon: 054-17 23 13
E-post: maria.lindh@forshaga.se

Ann-Louise Wall
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst distr. 3-4,7
Telefon: 054-17 23 29
E-post: ann-louise.wall@forshaga.se

Mari Johansson
Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst Deje
Telefon: 054-17 21 27
E-post: mari.johansson@forshaga.se

Charlotta Svedlund Olsson
T.f enhetschef
Ansvar: Hemtjänst distr. 5-6, Nattpatrull och dagverksamhet
Telefon: 054-17 20 59
E-post: charlotta.svedlund-olsson@forshaga.se

Charlotta Hjelm
Enhetschef
Ansvar: Anhörigstöd, Vaktmästare, Husansvar Lintjärn, LSS, Boende enligt LSS 
Telefon: 054-17 23 32
E-post: charlotta.hjelm@forshaga.se

Tony Skoglund
Enhetschef 
Ansvar: Personlig assistans
Telefon: 054-17 23 40
E-post: tony.skoglund@forshaga.se

Bernt Fagrell
Enhetschef
Ansvar: Boende enligt LSS/psykiatri, Boendestöd, Vård/stödsamordning, Personlig assistans, Administration LSS/ÄO, socialpsykiatri, Kontaktpersoner
Telefon: 054-17 21 23
E-post: bernt.fagrell@forshaga.se

Terese Christiansen
Enhetschef
Ansvar:  LSS/dagverksamhet, korttidsboende LSS
Telefon: 054-17 20 71
E-post: terese.christiansen@forshaga.se

Johan Månsson
Enhetschef
Ansvar: Ullerudsgården
Telefon: 054-17 21 93
E-post: johan.mansson@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Marita Edlund, förvaltningschef vård och omsorg

Sidan uppdaterad:  av