Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Foto på återvinningsstation

Sopor

Både personer och företag ska sortera sina sopor.
En del sopor går att elda upp
och få energi av,
andra sopor kan man återvinna, göra nya saker av.

En del sopor är farliga för människor och natur
och därför ska vi ta hand om dem
på ett säkert sätt.

Du ska sortera dina sopor när du slänger dem.
En del sopor kan du slänga i soptunnan,
andra sopor ska du lämna
på återvinningscentral och återvinningsstationer.

Om sophämtning

Så här sorterar du dina sopor

Här finns återvinningscentral och återvinningsstationer

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: