Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Barn, ungdom och familj

Kommunen ska se till att barn och deras familjer
har det bra.
Enheten för barn och familj
ger stöd och behandling till barn från 0 till 20 år
och deras familjer.

Du som är ung
och även du som är förälder
kan tala med oss.
Är du orolig för en kamrat
kan du tala med oss.
Vi har tystnadsplikt.
Vi får inte berätta för någon annan
om det du berättar för oss.

Anmälan och utredning

Om någon anmäler till oss
att barn mår dåligt
ska vi göra en utredning står det i Socialtjänstlagen.
När vi gör en utredning talar vi om det för föräldrarna.
Utredningen är sekretesskyddad.
Ingen annan får läsa den.

Vill du tala med oss på enheten för barn och familj
kan du ringa till kommunens växel
på telefonnummer 054-17 20 00

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: