Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

För personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning
kan söka om stöd från kommunen
enligt två lagar: Socialtjänstlagen, SOL
och Lagen om stöd och service till personer
med vissa funktionshinder, LSS

Kommunens biståndsbedömare eller LSS-samordnare
ska säga ja för att du ska få stödet.

Du ringer till kommunens växel
och frågar efter dem.
Telefonnummer 054-17 20 00.

Anhörigstöd

Boende

Daglig verksamhet

Kontaktperson och ledsagare

Personlig assistent

Psykisk funktionsnedsättning

Färdtjänst

Bostadsanpassning

Tekniska hjälpmedel

God man

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: