Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Har du blivit slagen?

Har du blivit slagen,
hotad eller illa behandlad
av någon i din familj
eller av någon annan?

Du kan få hjälp

Vi på enheten för försörjningsstöd och missbruk
kan hjälpa dig som är vuxen
så att du får prata med någon
och även får hjälp att slippa våldet.
Ring till kommunens växel
på telefonnummer 054 17 20 00
och fråga efter enheten för försörjningsstöd eller missbruk.

Barn som har upplevt våld

Om ett barn har blivit slaget
eller varit med om våld hemma,
ring till kommunens växel
på telefonnummer 054 17 20 00
och fråga efter Individ- och familjeomsorgen IFO, Resursenheten Barn.

Akut

Ring direkt till polisen
på telefonnummer 112
när det är akut.

Kvinnojouren

Kvinnojouren hjälper kvinnor som har blivit slagna och behöver hjälp.
Ring till Kvinnojouren i Karlstad på telefonnummer 054-18 30 34
Om du snabbt behöver prata med polisen, ring telefonnummer 112

Kvinnofridslinjen

telefonnummer 020 50 50 50

Lättläst information på Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: