Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Vilket stöd kan man få?

För att få hjälp och stöd måste du först göra en ansökan. Ansökan kan göras både muntligt och skriftligt till en av kommunens biståndsbedömare.

Biståndsbedömare nås genom kommunens växel på telefon 054-17 20 00. De träffas säkrast måndag-fredag mellan kl 08:30 och 09:30.

Biståndsbedömare gör sedan en utredning med stöd av Socialtjänstlagen. Ibland behöver biståndsbedömare stöd av andra professioner för att utföra utredningen. 

Insatser du kan ansöka om att få:

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet innebär att du får hjälp i det egna hemmet av kommunens personal:

  • Hemtjänst innebär personlig omvårdnad eller service i form av städning, tvätt, inköp eller matdistribution.
  • Avlastning är en tjänst som riktar sig till personer som vårdar anhöriga. Syftet är att ge de anhöriga mer tid till egna aktiviteter, genom att avlösa dem i den vård de utför i hemmet.
  • Trygghetslarm innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt, vid behov av omedelbara hjälpinsatser.
  • Trygghetskamera är en kameratillsyn, för dig som behöver tillsyn utan att bli störd. Tjänsten är ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn med besök i hemmet.
  • Du kan få hjälp med ledsagning

 Andra boendeformer

Hur lång tid tar det innan jag får mitt bistånd?

Vid ansökan tar biståndsbedömare en kontakt med sökande inom två veckor. Tiden det tar at behandla ett ärende och verkställa ett beslut kan variera mycket beroende av ärendes art.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av