Till startsidan
Till startsidan

Demens

Demens är ett samlingsnamn för olika symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan. Detta leder till att en rad funktioner försämras, t.ex. minne, personlighet, känsloliv, språk, orientering. Personens förmåga att planera och genomföra dagliga sysslor försämras.

Demensteam

I Forshaga kommun finns ett demensteam. I teamet ingår demenssjuksköterska, två Siliviasystrar (undersköterskor med specialistutbildning) samt arbetsterapeut. Hit kan du eller dina anhöriga vända dig för:

 • Rådgivning
 • Stöd i utredning (i samarbete med vårdcentralen)
 • Samtal och stöd
 • Hembesök
 • Information om dagverksamhet
 • Förmedla kontakt med biståndsbedömare
 • Kontakt med anhörigsamordnare

Teamet jobbar alltid för att komma in i ett tidigt skede, innan hemsituationen blir för svår. Man har också till uppgift att:

 • Observera/iaktta och ge förslag på förbättringar i vården kring personer med demenssjukdom - personcentrerad omvårdnad.
 • Stötta anhöriga
 • Handleda personal
 • Stötta personal i BPSD-skattning (Beteende och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom), ett arbetsinstrument för individuellt bemötande och omvårdnad.

Demensteamet arbetar utifrån nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och ska följa upp att dessa efterlevs. Demenssjuksköterskan har utöver detta, i uppdrag att driva utvecklingen av kommunens demensvård.

Kontakt

Kontaktuppgifter till demenssjuksköterska och demensteam:
Demenssjuksköterska Märit Niemi
Telefon: 054-17 21 22

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av