Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-07-10
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.
Förbrukningen av dricksvattnet är fortfarande på relativt hög nivå men eftersom den är stabil väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med fredag 10 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med stor försiktighet även i fortsättningen. Märker vi att förbrukningen återigen ökar för mycket kan vi bli tvungna att återinföra förbudet.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.

Demensteam

Från och med 1 november 2013 finns ett demensteam i kommunen som arbetar kommunövergripande.

Teamets uppgifter är att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och följa upp att dessa efterlevs.

Förutom Demenssjuksköterskan och en arbetsterapeut ingår även två undersköterskor som utbildats till Silviasystrar.

Huvudsakliga uppgifter är att:

  • Komma in ett tidigt skede, innan hemsituationen blir för svår.
  • Introducera i dagverksamhet.
  • Observera/iaktta och ge förslag på förbättringar i vården kring personer med demenssjukdom - personcentrerad omvårdnad.
  • Handleda personal.
  • Stötta personal i BPSD-skattning (Beteende och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom), ett arbetsinstrument för individuellt bemötande och omvårdnad.
  • Stötta anhöriga.

Behov av teaminsatser görs till Demenssjuksköterskan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-09 av

Sidan uppdaterad:

2019-05-09