Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud gäller fortsatt
Uppdaterad 12 juli. Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Förbrukningen är fortfarande hög och bevattningsförbudet gäller fortsatt.
Läs mer om Bevattningsförbud gäller fortsatt

Demensteam

Från och med 1 november 2013 finns ett demensteam i kommunen som arbetar kommunövergripande.

Teamets uppgifter är att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och följa upp att dessa efterlevs.

Förutom Demenssjuksköterskan och en arbetsterapeut ingår även två undersköterskor som utbildats till Silviasystrar.

Huvudsakliga uppgifter är att:

  • Komma in ett tidigt skede, innan hemsituationen blir för svår.
  • Introducera i dagverksamhet.
  • Observera/iaktta och ge förslag på förbättringar i vården kring personer med demenssjukdom - personcentrerad omvårdnad.
  • Handleda personal.
  • Stötta personal i BPSD-skattning (Beteende och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom), ett arbetsinstrument för individuellt bemötande och omvårdnad.
  • Stötta anhöriga.

Behov av teaminsatser görs till Demenssjuksköterskan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2019-05-09