Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-02-13
Hagalundsvägen - risk för missfärgat vatten
I samband med ledningsarbeten på Hagalundsvägen finns det risk för att boende i närheten kan få missfärgat vatten.
Läs mer om Hagalundsvägen - risk för missfärgat vatten

Gode män och förvaltare

Personer som på grund av sjukdom, funktionshinder, försvagat hälsotillstånd eller liknande tillstånd kan ha rätt till ställföreträdare, som vårdar deras personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan vara en god man eller förvaltare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-17 av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-12-17


Eva-Lotta Karnlind
överförmyndarhandläggare
054-17 20 22