Till startsidan
Till startsidan

Överklagan av beslut

Överklagan av beslut som tagits av Vård- och omsorgsnämnden kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (i första hand Förvaltningsrätten). Detta gäller såväl beslut som tagits enligt Socialtjänstlagen (SoL) som Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS).

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Vård- och omsorgsnämnden i Forshaga kommun.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar t.ex. genom att skicka med en kopia av beslutet eller vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

Vård- och omsorgsnämnden måste ha ditt överklagande senast tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Vård- och omsorgsnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Värmlands län för prövning om inte nämnden själv omprövar beslutet.

Underteckna ditt brev och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan du vända dig till Vård- och omsorgsförvaltningen och då i första hand till den som handlagt ditt ärende / ansökan. Den som handlagt ditt ärende kan också hjälpa dig att formulera brevet om överklagning.

Adressen till Vård- och omsorgsnämnden är:

Forshaga kommun
Vård- och omsorgsnämnden
Box 93
667 22 Forshaga


tel. 054-17 20 00

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-05-17