Till startsidan
Till startsidan

Vilket stöd kan man få?

För att få hjälp och stöd måste du först göra en ansökan. Ansökan kan göras både muntligt och skriftligt till en av kommunens biståndsbedömare.

Biståndsbedömare nås genom kommunens växel på telefon 054-17 20 00. De träffas säkrast måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08:30-09:30. Onsdagar klockan 13:00-14:00.

Biståndsbedömare gör sedan en utredning med stöd av Socialtjänstlagen. Ibland behöver biståndsbedömare stöd av andra professioner för att utföra utredningen. 

Insatser du kan ansöka om att få:

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet innebär att du får hjälp i det egna hemmet av kommunens personal:

  • Hemtjänst innebär personlig omvårdnad eller service i form av städning, tvätt, inköp eller matdistribution.
  • Avlastning är en tjänst som riktar sig till personer som vårdar anhöriga. Syftet är att ge de anhöriga mer tid till egna aktiviteter, genom att avlösa dem i den vård de utför i hemmet.
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
  • Trygghetslarm innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt, vid behov av omedelbara hjälpinsatser.
  • Trygghetskamera är en kameratillsyn, för dig som behöver tillsyn utan att bli störd. Tjänsten är ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn med besök i hemmet.
  • Du kan få hjälp med ledsagning

Information om andra boendeformer

Hur lång tid tar det innan jag får mitt bistånd?

Vid ansökan tar biståndsbedömare en kontakt med sökande inom två veckor. Tiden det tar at behandla ett ärende och verkställa ett beslut kan variera mycket beroende av ärendes art.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av